25
20. apríla 2022

5 míľnikov pre životné prostredie: od uhlíkovej neutrality po zálohovanie

Text: Dagmar Vinterová
Ilustrácie: Martina Světlíková

Porotkyňa enviroocenenia Atlas vyberá udalosti, ktoré boli v uplynulom roku kľúčové pre životné prostredie na Slovensku.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Našu pozornosť už roky trieštia aktuálne krízy, no ako spoločnosť, našťastie, nezabúdame ani na dlhodobé riešenie zelených tém. Petra Csefalvayová, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, vyberá 5 najdôležitejších míľnikov tohto roka, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu nášho životného prostredia a k zmierneniu klimatickej krízy. 

Pandémia

Globálna pandémia načas presunula mediálnu pozornosť na koronavírus. Diskusiu o zelených témach to však neutlmilo. Práve naopak, pandémia ešte viac poukázala na potrebu ochrany životného prostredia. 

Globálne otepľovanie a deforestácia totiž zvyšujú riziko vzniku nových patogénov, ktoré by mohli spôsobiť ďalšiu pandémiu. Vyháňajú živočíchy z ich prirodzeného prostredia. Na jednom území sa miešajú druhy, ktoré by sa inak nestretli. Topenie permafrostu a rozmrazovanie po tisícročia zakonzervovaných patogénov tiež situácii nepomáha. Ak nebudeme chrániť životné prostredie, je veľmi pravdepodobné, že súčasná pandémia nebude prvá ani posledná.

„Pandémia nestopla zelené témy. Naopak, zosilneli hlasy Zelenej európskej dohody, ktorej cieľom je urobiť z Európy klimaticky neutrálny kontinent,“ hovorí Petra Csefalvayová.

Uhlíková neutralita Slovenska

Slovenská republika vyhlásila, že má záujem dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Emisie, ktoré vypúšťame, keď pálime pohonné látky či uhlie, sa totiž zachytávajú v atmosfére a spôsobujú jej prehrievanie.

V roku 2050 by sme chceli zachytávať presne toľko uhlíka, koľko vypúšťame, aby sme dosiahli nulovú bilanciu. Nestačí si dať záväzok, dôležitejšie je urobiť všetko preto, aby sme ho dodržali. 

„Vyhlásenie o uhlíkovej neutralite viedlo k významným debatám, ako a či je to vôbec možné. Firmy a organizácie sa hlbšie začali zaoberať svojimi aktivitami a ich dosahom na tvorbu emisií,“ dodáva Petra Csefalvayová.

Štát aj priemysel sa touto témou zaoberajú a zavádzajú metriky na meranie emisií.  „Čo vieme zmerať, vieme aj znížiť,“ hovorí Petra Csefalvayová.

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov

Od začiatku roka si musíme zvykať nekrčiť plechovky a plastové fľaše. Našli sme si v domácnostiach miesto na ich odkladanie a vraciame ich na odberných miestach. 

„Zálohovanie jednorazových obalov je dôležité preto, že vyslalo signál smerom k zvyšovaniu podielu recyklácie plastových obalov a znižovaniu objemu plastového odpadu na skládkach a v spaľovniach,“ uvádza Petra Csefalvayová.

Konferencia COP26

Na konferenciu Organizácie spojených národov o zmene klímy prišli všetci dôležití svetoví lídri a aktivisti. Bavili sa o tom, čo treba robiť na svetovej úrovni, aby sa nám spoločne podarilo zmierniť postup klimatickej krízy.

Petra Csefalvayová je porotkyňou ocenenia Atlas. Pozrite sa, kto postúpil do finále.

Prečítajte si

„Medzi kľúčové výstupy patria zvýšenie objemu finančných prostriedkov pre rozvojové krajiny na boj proti zmene klímy, uvedenie záväzku znížiť celosvetovú úroveň metánu a finalizácia súboru pravidiel podľa Parížskej dohody,“ vymenúva Petra Csefalvayová.

Ruská invázia na Ukrajinu

Západ v snahe ukončiť nesmierne krutú inváziu Kremľa zavádza ekonomické sankcie. No na druhej strane nedokáže prelomiť svoju závislosť od nákupu ruskej ropy, plynu či uhlia. Naďalej tak financuje ruskú vojnovú mašinériu. 

Táto patová situácia posilnila diskusie o energetickej sebestačnosti západu. Krajiny sa snažia veľmi rýchlo prísť na to, ako spaľovať menej fosílnych palív a zväčšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov. To je dobrý signál aj pre naše životné prostredie, pretože čím menej fosílnych palív sa spáli, tým lepšie pre klímu. 

Diskusie sú ešte len v začiatkoch, ale vojna už teraz pridáva argumenty zástancom obnoviteľných zdrojov energie.

Petra Csefalvayová je už po druhýkrát členkou poroty enviroocenenia Atlas. Vyberá finalistov a víťazov spomedzi ľudí, ktorí chránia našu prírodu. 

„Prínos ceny Atlas vnímam veľmi citlivo v kontexte súčasnej situácie vo svete. Žijeme vo veľmi citlivej dobe. Dochádza k striedaniu kríz a v podstate nám ide už tretí rok doslova o život. Témy ako ochrana životného prostredia či udržateľnosť sú o to dôležitejšie. Zvýrazňuje sa potreba, aby organizácie a subjekty, ktoré sa nimi zaoberajú, neostali nepovšimnuté. Ich rola bude totiž čoraz kľúčovejšia.“ 

Petra Csefalvayová

Environmentalistka, spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Zaoberá sa konceptmi a projektmi cirkulárnej ekonomiky pre súkromné spoločnosti. Po druhýkrát zasadla do poroty eviroocenenia Atlas.