29
19. septembra 2022

5 rád, ako deti naučiť hospodáriť s peniazmi

Text: Dagmar Vinterová
Fotografie: shutterstock
Ilustrácie: Helga Pavelková

Na to, aby deti vedeli správne nakladať s peniazmi, potrebujú porozumieť hodnote tovarov, služieb a práce. Autorka projektu Podnikavé deti ponúka päť tipov, ako sa s deťmi rozprávať. 

Zuzana Moravčíková Kolenová je advokátka, ktorá sa venuje najmä obchodnému právu. V každodennej praxi cíti, že absolventom škôl chýba pochopenie podnikateľského prostredia a orientácia vo svete peňazí.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Keďže tieto témy nemajú podporu v učebných osnovách, prináša základy finančnej gramotnosti a podnikavosti do tried základných škôl a úspešne pracuje už s piatakmi.

Podelila sa s nami o päť tipov, ako naučiť deti hospodáriť s peniazmi a rozvíjať podnikavosť a zručnosti pre 21. storočie:

1. Naučte deti rozlíšiť medzi hodnotou a cenou

Na to, aby sa deti naučili rozoznávať hodnotu peňazí a ľudskej práce, by si mali uvedomiť, že tovar či služba s jednou cenovkou môžu mať rôznu hodnotu pre rôznych ľudí.

Predstavte si, že sa detí opýtate, koľko stojí napríklad skejtbord. Väčšina detí si dnes dokáže urobiť prieskum, či už online, alebo v miestnych obchodoch. No ak majú povedať jednu cenu, váhajú a sú zmätené. Niektoré volia hneď najdrahšiu alternatívu, niektoré úplne najlacnejšiu. Aká cena je tá správna? 

Vzniká priestor, aby sa deti začali pýtať a zisťovať potreby kupujúceho. Potreba určuje hodnotu veci, ktorá je často vyjadrená cenou – ochotou kupujúceho zaplatiť. Kto teda skejtbord potrebuje? Ako často ho bude využívať? Profesionálne alebo na oddych? Na akom povrchu sa bude jazdiť? Musí mať bezpečnostné certifikáty? Musí mať určitý dizajn? Pri týchto otázkach uvidíte na tvárach detí proces analyzovania, zužovania možností a prijímania kvalifikovaného rozhodnutia.

V konečnom dôsledku si uvedomia, že medzi hodnotou a cenou nemusí byť automaticky znamienko rovná sa. Pomôže im to v uvedomelejšom spotrebiteľskom správaní.

2. Podporte iniciatívu a akcieschopnosť

V dnešnej dobe neobmedzených ponúk si deti často túžia niečo kúpiť. Aj keď možno povedať, že pre rodičov to môže byť frustrujúce, toto nastavenie sa dá využiť na podporu iniciatívy a akcieschopnosti.

Môžete sa detí spýtať, čo by mohli urobiť pre to, aby si zabezpečili vytúženú vec. Deti sú veľmi kreatívne. Mnoho z nich odpovie, že si našetrí alebo o vec požiada ako o darček na sviatok. Uvedomia si, že potreby sa nenapĺňajú hneď, ale treba vynaložiť určité úsilie a čas na dosiahnutie cieľa. 

Ak ich podporíte v akcii alebo aspoň v nápadoch na akciu, môže to byť pre ne prínosom. Otázka, ako by ešte mohli prispieť k splneniu svojej túžby, často spustí lavínu nápadov. Deti spomínajú činnosti, ktoré prirodzenie vedia robiť, napríklad pomoc s upratovaním, starostlivosť o domácich miláčikov, vyrábanie rôznych vecí, pomoc pri doučovaní alebo činnosti, v ktorých by sa chceli realizovať, ako napríklad mať reštauráciu, byť trénerom, robiť videá. 

V ďalšej kategórii nápadov bývajú moderné online aktivity – byť youtuberom, influencerom, tiktokerom. Ekonomická podstata týchto činností je však (nielen) pre deti často záhadou. Neuvedomujú si, že podstatná časť príjmu prichádza z reklamy a možnosti prezentovať produkty iných pred publikom, ktoré si vytvorili. Ak chceme dieťa správne podporiť, musíme poukázať na to, že aj tieto aktivity môžu byť prínosné, ak pomáhajú a vyriešia niekomu problém. 

3. Vymyslite akčný plán

Ak už dieťa predostrie nápady, ako by mohlo realizovať svoj cieľ, je dobré diskutovať aj o realizácii, hoci k nej nemusí dôjsť. Táto téma poskytuje priestor na diskusiu a poukázanie na rozdiely medzi zamestnaním a podnikaním.

Pri zamestnaní sa veľmi zjednodušene bavíme o tom, že vykonávame prácu pre niekoho, kto nám za ňu zaplatí. Pri podnikaní hovoríme o tom, že prácu vykonáva podnikateľ a musí za ňu zaplatiť jeho zákazník. 

Spoločnosť potrebuje aj skvelých zamestnancov, aj šikovných podnikateľov. Deťom môžeme povedať, že k úspechu potrebujú veľa poznať a neustále sa učiť, no je to často pre ne abstraktné. Preto je dobré rozmeniť ich nápad na drobné a pomôcť im predstaviť si, ako by ho mohli zrealizovať. 

Povedzeme, že dieťa chce pomôcť s umývaním okien. Keď sa spýtate, čo na to potrebuje, začne rozmýšľať – vedro, handru, saponát, rebrík… Opýtajte sa, koľko to stojí a odkiaľ na to vezme počiatočný vklad. Veľmi dôležité je pripomenúť, že do nákladov musí zahrnúť aj seba – svoj čas a energiu. 

Ak sa dieťaťa spýtate, akú hodnotu má jeho práca, najčastejšie nevie odpovedať. Osvedčilo sa vyjadriť túto cenu tým, na čo si chce zarobiť (skejtbord). 

Pýtajte sa, akých by malo mať zákazníkov, kto potrebuje umyť okná a ako ich osloví. Opýtajte sa, či by malo mať nejaké povolenie alebo dozor. Akákoľvek otázka, ktorá poukáže na komplexnosť aktivity, dieťa obohatí.

4. Rozprávajte sa o peniazoch, financiách, platidlách

Deti veľmi často zaskočí, že potrebujú vstupný vklad na to, aby mohli vôbec začať zarábať. Odkiaľ vziať na vklad, je samostatná kapitola, ale táto téma poskytuje možnosť baviť sa aj o rozdielnych formách peňazí. Hotovosť je ľahko uchopiteľná, ale deti musia porozumieť aj tomu, že platobná karta nie je nevyčerpateľná studnica nekonečných zásob. 

Na druhej strane sú deti znalé pojmov ako kryptomeny a iných moderných vymožeností. Je dobré tieto témy nezavrhovať, ale rozprávať o rizikách. 

Téma poskytuje priestor aj na to, aby si deti uvedomili, že zárobok má mať aspoň tri účely použitia, a to pokrytie životných nákladov, sporenie a tzv. voľná časť. 

Deti poznajú aj pojmy ako úver. Je dobré porozprávať sa o odplate za požičané peniaze, teda o úrokoch, ako aj o tom, že vec kúpená za požičané peniaze nemusí byť ich, až kým pôžičku nesplatia. 

Ak hovoríme ďalej o konkrétnej činnosti, zaujímavé zistenia prichádzajú pri cenotvorbe. Deti porozumejú, že musia zarobiť aspoň toľko, koľko sú ich náklady a koľko stojí skejtbord (zisk). Ako však zárobok dosiahnuť? Koľko okien musia umyť, aká má byť cena za jedno okno? Je plán konkurencieschopný? To sú otázky, ktoré deťom približujú komplexnosť ekonomickej činnosti.

5. Rozvíjajte budúce schopnosti

Povolania budúcnosti ešte nepoznáme, ale vždy ich budú vykonávať ľudia. Preto treba podporovať rozvoj takzvaných mäkkých zručností, ako je kreativita, zodpovednosť, schopnosť rozhodovať sa, stres manažment, kritické myslenie. Tieto zručnosti majú vplyv aj na finančnú gramotnosť a udržateľnosť. 

Osobitnou tému je poukazovanie na zodpovednosť a vyhýbanie sa nekalým aktivitám. Pokojne sa môžete s deťmi odvážiť diskutovať aj o téme špinavých peňazí a znakoch podozrivých činností. Pomôže im to rozpoznať riziká a vyhnúť sa im.

Zuzana Moravčíková Kolenová

Právnička, založila a vedie advokátsku kanceláriu ZMK Legal. Pôsobí ako právnička v Slovenskej komore daňových poradcov. Venuje sa najmä obchodnému právu, hľadá pre klientov zodpovedné riešenia. Vytvorila program Podnikavé deti, pretože podnikavosť a základy finančnej gramotnosti považuje za dôležité témy, ktorým chýba podpora v učebných osnovách.

Choďte deťom príkladom

Deti preberajú od rodičov vzorce správania aj v oblasti hospodárenia s peniazmi. Choďte im príkladom a udržujte svoje financie v dobrej kondícii. Váš osobný bankár Magnifica Vám s tým rád pomôže.

    Starostlivosť od VÚB Magnifica

    Váš osobný bankár je pripravený sprevádzať Vás svetom peňazí a odborne Vám poradiť. Využite jeho služby – odporúčame pravidelne raz za rok alebo vždy, keď nastanú vo Vašom živote veľké zmeny.

    Kontaktujte svojho bankára ešte dnes.

    Kontaktovať

    Ešte nemáte osobného bankára? Ak máte záujem o služby Magnifica, nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.