26
18. mája 2022

Ako narábať s peniazmi v časoch veľkých zmien? Zachovajte si chladnú hlavu

Text: Dagmar Vinterová
Ilustrácie: Martina Světlíková

Rastúca inflácia, klesajúce finančné trhy, vojna v susednom štáte a do toho klimatická kríza: investičný koordinátor radí, ako hľadať príležitosti aj v náročnom období.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Po desaťročiach relatívneho pokoja mnohých premkol pocit, ako keby sa na nás v tomto období valili všetky hrozby naraz. Zďaleka nie sme jediní – keď sa pozrieme do histórie, vidíme, že aj predchádzajúce generácie museli prekonávať výzvy v podobe konfliktov, pádov finančných trhov a období vysokej inflácie. V skúsenostiach z minulosti môžeme hľadať vzorce, ako si spravovať osobné financie v časoch veľkých zmien. 

Investičný koordinátor Peter Prekop, ktorý poskytuje podporu osobným bankárom Magnifica, má 25-ročné skúsenosti z finančného sektora. Vníma, že klienti dnes zvládajú náročné obdobia oveľa lepšie ako v minulosti.

„Naši klienti sú finančne čoraz zdatnejší. Drvivá väčšina z nich nereaguje prehnane emotívne. Vedia správne triediť a vyhodnocovať situácie a vyberajú si overené informácie. Pozitívne vnímam, že mnohí sa pýtajú, ako im dokážeme v dnešnej situácii pomôcť. Preto sme spolu s nimi veľmi dobre zvládli situáciu, ktorá tu bola počas vypuknutia pandémie, a rovnako zvládame aj aktuálny vojnový konflikt,“ hovorí.

Inflácia je tichý nepriateľ

Za tichého nepriateľa považuje Peter Prekop najmä vysokú infláciu: „Bohužiaľ, odkrajuje nám značnú časť našich úspor. Ľudia stále majú veľké množstvo úspor tam, kde nemajú byť. Zhodnotenie bežných či sporiacich účtov je takmer na nule. Tento rok Slováci prišli pre infláciu o 1,3 miliardy eur a budúci rok môžeme dokonca prísť na hodnote peňazí až o 2 miliardy.“

Prízvukuje, že o peniaze sa treba neustále starať: „Zdražovanie je realitou, či chceme alebo nie. Otázka znie, ako môžeme straty vykryť. Nie je veľa možností, ktoré by dokázali z dlhodobého hľadiska ochrániť financie pred infláciou či ju dokonca poraziť a prekonať.“

Pokles finančných trhov nie je dôvodom na paniku

Ako jednu z možností, ako poraziť infláciu, vidí Peter Prekop investovanie: „Slováci z roka na rok našťastie čoraz viac využívajú investičné možnosti a verím, že to tak bude aj naďalej.“

Finančné trhy však aktuálne zaznamenávajú pokles. Ani prognózy na najbližšie obdobie nevyzerajú práve ružovo. Na ľudí, ktorí už majú zainvestované, to môže pôsobiť znepokojujúco. Môžu mať nutkanie svoje dlhodobé investície vybrať a uložiť ich tam, kde je menšia miera rizika. Nových záujemcov o investovanie môže pokles odrádzať. Peter Prekop sa však na súčasný vývoj pozerá triezvo a v poklese finančných trhov vidí príležitosť.

Po krízach sa finančné trhy vždy vrátili na pôvodnú úroveň

„S poklesmi, aké vidíme teraz na trhoch napríklad v súvislosti so situáciou na Ukrajine, treba rátať. Po nich zatiaľ vždy prišiel ďalší rast,“ pripomína. 

Ako príklad uvádza prudký výkyv súvisiaci s pandémiou koronavírusu. Na jej začiatku sa finančné trhy prepadli, no už onedlho sa vyšplhali na úroveň, ktorá prekonala hodnoty spred pandémie.

Zdroj: S&P 500

Keď sa pozrieme na dlhodobý vývoj, vidíme podobný vzorec pri každej kríze. Výnimkou nie sú ani hlboké a dramatické krízy, napríklad rozpad finančných trhov z roku 2009. Boli sme pri ňom svedkom hromadnej paniky, sprevádzanej prepúšťaním, drakonickým škrtaním nákladov a vypredávaním investícií. 

Indexy akciových trhov sa napriek temným prognózam postupne vrátili na pôvodné úrovne. Akciový index S&P 500, ktorý je všeobecne považovaný za jeden z najlepších ukazovateľov akciového trhu ako celku, spadol na takmer polovicu svojej predkrízovej hodnoty. No trvalo len dva roky, kým sa zotavil. Pre ľudí, ktorí investujú s dlhodobým horizontom desiatok rokov, dnes tieto udalosti predstavujú len malý výkyv.

Zdroj: Bloomberg. Index celkovej výnosnosti vo svete v USD vypracovaný spoločnosťou MSCI: Percentuálne údaje od 1. januára 1940 do 30. septembra 2021. K zmene fázy na trhu, ktorá sa vyznačuje stúpajúcou cenovou tendenciou, na fázu, ktorá sa vyznačuje klesajúcou cenovou tendenciou, dôjde v prípade, že odchýlka medzi týmito jednotlivými fázami je na úrovni 13%.

Podobný vzorec sa opakuje aj pri geopolitických udalostiach, ako sú vojny či teroristické útoky. Aj po nich sa trh po kratšom či dlhšom páde vždy opäť zotavil. K takýmto udalostiam sa radí aj invázia Ruska na Ukrajinu. Zatiaľ sme vo fáze poklesu, ten však nikdy doteraz netrval naveky.

„Je prirodzené, že investor sa z času na čas cíti neisto. Platí to najmä vtedy, keď trhy ostrejšie reagujú na meniace sa ekonomické podmienky. Investičné fondy však dlhodobo rastú aj napriek neustálym katastrofám a nepokojom,“ uzatvára Peter Prekop.

Kríza? Zachovajte chladnú hlavu

„Keďže investovanie je beh na dlhú trať, nevidím žiadny dôvod meniť v tomto čase investičnú stratégiu. Práve naopak, za najlepšie rozhodnutie v aktuálnej situácii považujem dodržanie pôvodne zvolenej investičnej stratégie a investičných cieľov,“ radí Peter Prekop.

„Aj v dnešných pohnutých časoch s výraznými výkyvmi cien finančných aktív je dôležité zachovať si chladnú hlavu a byť disciplinovaný. Nedajte sa vystrašiť najrôznejšími často až apokalyptickými predpoveďami. Koniec sveta nenastáva každý deň a netreba ho vidieť za každým rohom,“ upokojuje.

Najlepšou stratégiou v prípade poklesu je podľa neho počkať, kým sa situácia upokojí a trhy sa vrátia k rastu: „Ostať ‚hlucho a slepo‘ zainvestovaný je v tomto prípade to najlepšie, čo môžeme urobiť. Snaha o časovanie vstupov na trh či výstupov z neho a vyhnutie sa korekciám stojí väčšinu bežných investorov viac peňazí, ako keby počas poklesu ostali plne zainvestovaní. O pár rokov budeme mať iba hmlisté spomienky na volatilnejšie obdobia.“

Dodáva: „Už investičný mág Warren Buffett povedal, že akciový trh je zariadenie, ktoré posúva peniaze od netrpezlivých k tým trpezlivým.“

Dokúpte podiely, kým sú za výhodnú cenu

V čase poklesu je cena za podiel nižšia. Keď sa vytrvalo držíte svojej stratégie a investujete aj v horších časoch, nákupná cena aktív sa priemeruje. V konečnom dôsledku vám to môže zvýšiť výnos. 

Skúsenejším investorom Peter Prekop dokonca radí využiť príležitosť a doinvestovať práve v časoch, keď trhy klesajú. „Možno to pre mnohých znie iracionálne, ale kedy by som mal nakúpiť, ak nie v čase, keď máme veľmi dobrú nákupnú cenu podielov. Aj v bežnom živote radi nakupujeme so zľavou či v rôznych akciách. Pri investovaní to môže byť rovnaké. Nie nadarmo úspešní investori hovoria, že najlepšie investičné príležitosti prichádzajú v časoch maximálneho pesimizmu.“ 

Trpezliví vyšli z krízy v roku 2009 ako víťazi 

„Nielen my bankári, ale aj klienti s nami prežili už množstvo období, z ktorých sme sa poučili. Tieto osobné skúsenosti dokážeme využiť v dvoch rovinách. Prvá hovorí o zachovaní zdravého úsudku, vďaka ktorému aj v prípade väčších kríz zostaneme zainvestovaní. A tá druhá hovorí o príležitostiach, ktoré je potrebné využiť v krízových obdobiach,“ rekapituluje Peter Prekop. 

Šéf oddelenia podvodov: Dajte si pozor na vidinu peňazí zadarmo aj na časovú tieseň

Prečítajte si

Správnosť tohto prístupu overila napríklad kríza na finančných trhoch v roku 2009: „Mnohí ľudia si akékoľvek turbulentnejšie obdobie spájajú práve so skúsenosťou z daného roku. Ako dobre urobili naši klienti, ktorí v tom čase svoje úspory nevyberali, ale, naopak, využili výrazné poklesy na doinvestovanie a posilnenie pozícií na trhu. Ich prípadné straty boli vymazané a z poklesu trhu vyšli ako víťazi,“ opisuje.

„Z dlhodobého hľadiska nepochybujem, že finančné trhy sa ako celok z tejto situácie – podobne ako z mnohých doterajších – spamätajú, vymažú straty a posunú sa na nové historické maximá, tak ako urobili nedávno po koronašoku. Žiada si to len trpezlivosť.“

Príležitosť, ktorá sa nevyskytuje každý deň

Peter Prekop radí: „Ak máte financie zainvestované, určite ich nechajte pracovať. Príležitosti, ktoré prostredie veľkých zmien so sebou prináša, využite na maximum. Odporúčam klientom, aby vnímali zmeny vo svete investícií predovšetkým ako príležitosť, ktorá sa nevyskytuje každý deň.“

FB Buttons

Peter Prekop

Investičný koordinátor s 25-ročnými skúsenosťami z finančného sektora. Poskytuje podporu osobným bankárom Magnifica a poradcom klienta najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji, aby boli schopní čo najlepšie pomáhať klientom pri správe ich financií.

Ako vyzerá vaša investičná stratégia?

Pri investovaní je kľúčová vhodne zvolená investičná stratégia, ktorej by sa investor mal držať aj v čase neistoty. Váš osobný bankár Magnifica vám ju ochotne pomôže doladiť. Ideálne je absolvovať stretnutie pravidelne raz ročne.

Kontakt na svojho osobného bankára nájdete v Magnifica online bankingu. Ak ešte nie ste klientom, prečítajte si viac.

*S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s., a je založený na krátkodobých predpovediach vychádzajúcich z dôveryhodných informačných zdrojov dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov. Materiál neslúži na poskytovanie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.