15
18. júna 2021

Crowdfunding či podpora startupov tu boli už pred 100 rokmi. Ako pomáhať dnes?

Text: Dagmar Vinterová
Ilustrácie: František Hříbal

Ak sa chcete stať filantropom, máte kopu možností. Prečítajte si, podľa čoho si vybrať medzi adresným mikrodarcovstvom, osobnou nadáciou, podporou neziskoviek či firemnou filantropiou. Dozviete sa, ako filantropiu jednoducho dostať do života a čo vám môže priniesť. 

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára a samostatnej siete pobočiek ponúka aj službu InvestPlan. Vďaka nej dokážu osobní bankári pri investičnom poradenstve využiť podporu sofistikovanej metódy a navrhnúť pre klienta investičné portfólio, ktoré odráža jeho potreby, skúsenosti a znalosti.

O tom, ako si nájsť svoje miesto na slovenskej filantropickej scéne, sme sa rozprávali s Martinou Kolesárovou z Nadácie Pontis, Martinou Slezákovou z Nadácie VÚB a Martinou Tvrdoňovou z občianskeho združenia WellGiving.

V článku sa dozviete:

  • či je pre Slovákov prirodzené zapájať sa do filantropických aktivít;
  • prečo sa stať mikrodarcom a ako tento koncept priniesť do firmy;
  • kto a prečo zakladá individuálne nadácie;
  • čím najviac pomôžete neziskovkám;
  • ako vo firemných nadáciách prebieha rozhodovanie o projektoch, ktoré podporia.

Slováci sa zapájajú čoraz viac, no stále máme čo dobiehať

Ľudia na Slovensku darujú čoraz viac: „Vidíme to na stúpajúcich číslach darovacích portálov. Počas pandémie sme aj napriek ťažkej situácii boli solidárni a pomáhali sme. Darovacie portály lámali rekordy. Zároveň pri asignácii 2 % dane z príjmov rastú príjmy z darovania fyzických osôb. Dobrovoľníctvo je tiež rozšírenejšie, ako bolo napríklad pred 10 rokmi, či už manuálne, alebo expertné,“ hovorí Martina Kolesárová z Nadácie Pontis.

Martina Kolesárová

V Nadácii Pontis, ktorá rozvíja filantropiu v širšom zmysle a snaží sa byť v tejto oblasti trendsetterom, prešla viacerými pozíciami a dnes pôsobí ako jej riaditeľka. Vníma dôležitú úlohu filantropie v podpore inovácií, najmä sociálnych a spoločenských, ktoré prinášajú novátorský prístup k riešeniam spoločenských problémov. 

Filantropia, nezištná pomoc a angažovanie sa v komunite sa u nás postupne rozbiehajú, no stále je tu priestor na napredovanie.

Mohli by sme pritom vychádzať zo silnej filantropickej tradície, ktorá v československom prostredí prekvitala a preťal ju až komunizmus: „Pri mapovaní histórie s projektom Filantropi a filantropky 20. storočia sme veľmi prekvapení, akých vyspelých darcov a darkyne sme tu mali. 

Často vieme nájsť paralely s tým, čo by sme na Slovensku v oblasti filantropie radi videli: dôraz na systémové riešenia a dôraz na odstraňovanie príčin problémov, nielen ich následkov. Zaujímavé je, že crowdfunding, charitatívne večere či podpora ‚startupov‘ tu boli už aj pred sto rokmi,“ hovorí Martina Kolesárová.

Chcete pomôcť? Stačí pár klikov

Snaha neriešiť iba dôsledky, ale ísť do hĺbky je kľúčovou témou filantropických aktivít aj dnes. Vďaka nej sa zefektívnila aj najjednoduchšia a najadresnejšia forma pomoci: mikrodarcovstvo.

Ak chcete darovať peniaze ľuďom, ktorí prechádzajú krízou, už ich nemusíte sami hľadať. Vyrástli darovacie portály, ktoré prepájajú darcov so žiadateľmi o pomoc a uverejňujú overené príbehy. Pomôcť tak môžete doslova pár klikmi.

Jedným z darovacích portálov je aj Dakujeme.sk, ktorý spravuje organizácia WellGiving. Jej riaditeľka Martina Tvrdoňová hovorí: „Dakujeme.sk sme vytvorili, aby sme pomohli konkrétnym rodinám, deťom, seniorom.

Pred 13 rokmi, keď portál vznikol, sa fyzické osoby obracali so žiadosťou o pomoc na korporátne subjekty/nadácie zvyčajne bezvýsledne. Nik neveril, že ľudia budú ochotní darovať online. A predsa, podarilo sa.“ 

Priniesť mikrodarcovstvo a adresnú pomoc do firmy nemusí byť zložité

Ak sa chcete do filantropie ponoriť hlbšie, môžete mikrodarcovské projekty priniesť k svojmu zamestnávateľovi alebo do biznisu.

Martina Tvrdoňová

Je riaditeľkou občianskeho združenia WellGiving a má praktické skúsenosti z oblasti filantropie, fundraisingu a sociálneho podnikania. Ostatné tri roky sa venuje projektu Dakujeme.sk a zapájaniu obyvateľov do rozhodovacích procesov (vrátane konceptu participatívneho rozpočtu).

Systémy adresnej pomoci obyčajne majú vo firmách veľký úspech: zamestnanci sú spokojní, že spoločne podporili svoje okolie a vďaka spojeniu síl  môžu pomôcť viacerým žiadateľom. 

Dobrou správou je, že na implementáciu mikrodarcovských projektov nie ste sami. S rozbehom, nastavením aj udržiavaním pomoci vedia pomôcť neziskovky. WellGiving pod vedením Martiny Trvdoňovej pomáha aj v tejto oblasti.

„Podobný systém sa podarilo nastaviť napríklad vo VÚB banke, ktorá zamestnáva 3 700 ľudí. Spoločne sme zorganizovali zbieranie adresnej potravinovej pomoci, splnenie vianočných prianí, charitatívnu pomoc na podporu osamelých rodičov,“ hovorí Martina Tvrdoňová.

„Výsledky nás veľmi pozitívne prekvapili. Dodnes cítim nesmiernu vďačnosť. Zamestnanci dávali z vlastného a napriek tomu boli štedrí. Ak išlo o vyššiu sumu, spojili sa, aby splnili aj náročnejšie prianie. Napriek tomu, že ľudia prežívali obdobie neistoty, boli nesmierne ústretoví a mali vôľu pomáhať,“ komentuje. 

Nadácie individuálnych osôb rozpletajú spoločenské problémy

Mikrodarcovstvo a adresná pomoc sú priamočiarou cestou, ako pomôcť jednotlivcom v núdzi, no majú svoje limity.

Nedokážu vyriešiť spoločenské problémy, ktoré sú príčinou toho, že sa ľudia ocitli v núdzi a bez podpornej siete. Preto je dôležité snažiť sa aj o systémové zmeny. Ak máte k dispozícii viac zdrojov, môžete založiť osobnú nadáciu, venovanú riešeniu problému, ktorý vás trápi. 

Po inšpiráciu netreba chodiť ďaleko: „Jedným z trendov, ktorý vnímame najmä v susednej Českej republike, je vzrastajúca vlna individuálnej filantropie väčších darcov a darkýň.

V poslednom období vzniká viacero nadácií individuálnych osôb, ktorých snahou je výraznejšie prispieť k riešeniu dlhodobého problému v spoločnosti. Spomeniem napríklad Nadáciu manželov Vlčkovcov, ktorá má za cieľ vybudovať chýbajúci detský hospic v Prahe, ale aj výrazne prispieť k zlepšeniu služieb v oblasti paliatívnej starostlivosti v Českej republike,“ opisuje Martina Kolesárová z Nadácie Pontis. 

V neziskovkách sa spájajú ľudia, ktorých cieľom je pomáhať

Filantropia nemusí byť len individuálna. Ľudia dokážu viac, keď spoja sily a kopú za jeden tím. Ak ste si pozitívnu zmenu v spoločnosti zvolili ako svoju životnú cestu, môžete sa spojiť s niektorou z neziskoviek.

Moje investície majú plán

Vďaka novej službe Investplan je váš bankár schopný namodelovať pre vás vhodné portfólio a poskytovať vám pravidelné investičné odporúčania.

Zistiť viac

Prinášajú množstvo pomoci v rôznych oblastiach a orientujú sa na najrôznejšie problémy: od zlepšenia podmienok slobodných rodičov až po reguláciu nakladania s nebezpečnými odpadmi.   

„Filantropia má prispievať k riešeniu dôležitých spoločenských problémov. Jej účelom nemá byť kompenzácia štátu, najmä nie v oblastiach, v ktorých už má krajina vyvinuté postupy, ako ich riešiť, prípadne záchranné siete. Filantropia by mala byť strategická.

Rozhodnutiu by malo predchádzať mapovanie ‚trhu‘ a potrieb, ideálne cez rozhovory s potenciálnymi prijímateľmi pomoci, ale aj inými zainteresovanými stranami,“ opisuje princípy fungovania filantropických neziskoviek Martina Kolesárová.

Ak sa chcete zapojiť, stačí sledovať aktivity viacerých organizácií a ponúknuť pomocnú ruku tým, ktoré konajú v súlade s vašimi postojmi. Nemusíte sa v neziskovke rovno zamestnať.

Pomôcť sa dá napríklad finančným príspevkom, ale aj dobrovoľníckou prácou – napríklad v oblasti písania projektov, PR či právneho zastupovania. Často dokáže byť veľkou vzpruhou aj jednoduché vyjadrenie podpory: poďakovanie, ocenenie práce neziskovky a postavenie sa na jej stranu, ak sa dostane do konfliktu s protichodnými záujmami.

Firemná filantropia otvára celospoločenské témy

Ďalšou z foriem, ako môže byť filantropická pomoc organizovaná, je firemná nadácia. Takýchto nadácií je na Slovensku niekoľko desiatok. 11 z nich, ktoré sú združené do Asociácie firemných nadácií, počas minulého roka podporilo žiadosti a projekty vo výške takmer 9 miliónov eur. 

„Firemná filantropia je jedným z nástrojov spoločensky a sociálne zodpovedného podnikania – je to akási dobrovoľná angažovanosť firmy v snahe pomôcť riešiť problémy spoločnosti a krajiny, v ktorej firma pôsobí,“ opisuje Martina Slezáková, správkyňa Nadácie VÚB.

Pri výbere oblastí, ktoré podporia, sa firemné nadácie riadia firemnou stratégiou, ale aj aktuálnymi potrebami spoločnosti. „Stratégia firemnej filantropie vychádza zo širšieho kontextu. Pri vytváraní grantových programov sa snažíme o optimálny balans. Zohľadňujeme už spomínaný vývoj potrieb spoločnosti, resp. ‚dopyt trhu‘, dôsledne meriame výsledky a dosah našej podpory. Sledujeme aj aktivity iných firiem a nadácií, aby sa nestalo, že sa všetci venujeme len pár najpálčivejším oblastiam a ostatné ostanú nepokryté,“ vysvetľuje Martina Slezáková.

Srdcovky: príbehy projektov, ktoré podporila Nadácia VÚB a VÚB banka.

Prečítajte si

„Zároveň aj v oblasti firemnej filantropie chceme byť inovatívni a prinášať modely podpory, akým sa dovtedy nik nevenoval – príkladom môže byť podpora vzdelávania marginalizovaných skupín alebo, naopak, talentovaných mladých umelcov. V Nadácii VÚB veríme, že je potrebné podporovať nielen, obrazne povedané, podpriemer, aby sa vyrovnal priemeru. Rovnako dôležité je venovať sa aj nadpriemeru, aby dostal talent príležitosť na využitie a aby neklesol na priemer,“ hovorí Martina Slezáková.

Ak zlepšíme svet okolo nás, bude sa nám lepšie žiť

Spôsobov, ako podporiť dobré veci, je naozaj mnoho. Od mikrodarcovstva cez spoločnými silami poskytovanú adresnú pomoc, individuálnu filantropiu, zapojenie sa do aktivít neziskoviek až po priloženie ruky k dielu vo firemnej nadácii – každý si môže vybrať, čo mu najviac sedí, a investovať svoje prostriedky, čas a energiu do takej formy filantropie, aká je mu najbližšia. 

Tým, že sa zapojíme, môžeme získať všetci: „Hoci to môže znieť ako klišé, som presvedčená, že filantropia ako vnútorné nastavenie človeka nežiť len pre seba, ale aj pre druhých dokáže meniť svet okolo nás.

Pretože dokáže v prvom rade meniť nás samých. Rozhodnutie pomáhať druhým, ktorým osud nenadelil toľko šťastia, toto životné šťastie znásobuje – tým, ktorým niečo zo seba dávame, aj to naše vlastné,“ uzatvára Martina Slezáková.

FB Buttons

Martina Slezáková

Pracovala v medzinárodných reklamných agentúrach na pozíciách client service, riaditeľka new business a napokon riaditeľka slovenskej pobočky agentúry. Pôsobila na Úrade vlády SR ako riaditeľka odboru komunikačnej stratégie v sekcii pre európske záležitosti. Od roku 2006 pracuje vo VÚB banke ako vedúca oddelenia spoločenská zodpovednosť a správkyňa Nadácie VÚB.