14
20. mája 2021

Dedenie a peniaze: rozložte si investície a určite oprávnené osoby

K zabezpečeniu na dôchodok a príprave na odovzdanie majetku ďalšej generácii sa dá postaviť pragmaticky. Spolu so Štefanom Hroncom, produktovým špecialistom VÚB banky, sme sa pozreli na to, ako sa pripraviť na dedenie, aby prebehlo hladko, a ako si s rastúcim vekom nastaviť investičné portfólio.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Vo VÚB banke sa denne vysporiadava okolo 33 dedičských konaní. Štefan Hronec prezrádza, že z pohľadu klienta pozná dedičské konania, ktoré trvali viac ako šesť mesiacov, dokonca aj niekoľko rokov. Odporúča sa na takúto situáciu pripraviť.

Držíte doma kasu? Pripravte sa na všetko 

Ak sa dedičské konanie natiahne, môže to spôsobiť problém v rodinách, v ktorých poručiteľ drží kasu a rezerva je vytvorená na účtoch, ku ktorým má prístup iba on. Zložitá situácia môže nastať aj v prípade, ak zomrie hlavný živiteľ rodiny a rodina ostane bez príjmu a prístupu k peniazom.

„Po úmrtí sa účty blokujú. Pre rodinu sú tak peniaze na účtoch nedostupné až do momentu ukončenia dedičského konania bez ohľadu na aktuálne potreby pozostalých. O výnimke musí rozhodnúť notár alebo súd prejednávajúci dedičskú vec,“ vysvetľuje Štefan Hronec. 

Nepomôže ani to, ak niekomu udelíte plnú moc disponovať vaším účtom, pretože tá úmrtím splnomocniteľa zaniká.

Premýšľanie o tom, ako zabezpečiť rodinu, neodkladajte na staré kolená. „Žiaľ, smrť je jedinou udalosťou, o ktorej môžeme so 100-percentnou istotou povedať, že sa s ňou všetci stretneme. Buďme pripravení, nie prekvapení. Ide o súčasť života,“ konštatuje Štefan Hronec.

Investície upravujte podľa veku

Stredná dĺžka života stále stúpa. Aj keď ju globálna pandémia v súčasnosti stlačila približne o rok nižšie, priemerný Slovák sa dožije okolo 77 rokov. Do penzie pôjde väčšina z nás v šiestej dekáde života, takže je veľká štatistická pravdepodobnosť, že si užijeme dlhý dôchodok. 

Môžete sa na to pripraviť dlhodobým investovaním. Na začiatku je vhodné uprednostniť volatilnejšie investície, neskôr môžete prostriedky pozvoľna presúvať do bezpečnejších vôd. Počas celého obdobia investovania myslite na to, že sa kedykoľvek môžete stať poručiteľom v dedičskom konaní.

Štefan Hronec vysvetľuje: „Ak má klientova investícia slúžiť ako zdroj prostriedkov na vylepšenie príjmu počas dôchodku, je ideálne zvoliť volatilné investície – to sú investície, pri ktorých sa očakávajú väčšie výkyvy, ale aj vyšší dlhodobý výnos. Príkladom takejto investície sú akciové fondy.“ Vždy je však potrebné brať do úvahy aj vek a finančnú situáciu klienta, investičné ciele či potreby a postoj k riziku.

Keď sa približujete k dôchodkovému veku, môžete začať rizikovejšiu časť portfólia presúvať do bezpečnejších dlhopisových nástrojov. Majú síce nižšie dlhodobé výnosy, ale ich hodnota menej kolíše. Ak na trhoch nastane kríza, hodnota dlhopisov pravdepodobne nespadne tak prudko ako hodnota akcií. 

S takýmto prístupom vám nehrozí, že hodnota vašich investícií ako na potvoru prudko klesne práve vtedy, keď si budete chcieť prilepšovať na dôchodku. Zároveň môžete pokojne spávať, pretože budete pripravení na situáciu, že nečakane zomriete a váš majetok sa stane predmetom dedičského konania.

Zvoľte si, kto dostane peniaze z vašej poistky

To, komu pripadnú peniaze z vašej poistky, si môžete zvoliť sami. Ak máte uzavretú poistku, môžete si v nej určiť osobu, ktorej pri vašej smrti vznikne právo na plnenie.

ŠTEFAN HRONEC

Produktový špecialista, VÚB banka

Jeho hlavnou doménou sú sporiace a investičné produkty banky.

Ak si ju neurčíte, pri hľadaní príjemcu sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka: právo na plnenie nadobudne váš manžel alebo manželka. Ak ich niet, vaše deti, ak niet ani tých, zákon určuje postupnosť ďalších osôb, ktorá sa končí pri vašich dedičoch.

Aj peniaze z druhého a tretieho piliera sa dedia

Aj peniaze z druhého piliera sa dedia – nasporený majetok je vaším súkromným vlastníctvom. Ak chcete zabezpečiť, aby vyplatenie peňazí prebehlo čo najsvižnejšie, určite si oprávnenú osobu (môže ich byť aj viacero), ktorej peniaze pripadnú, keď zomriete. Nezabudnite jej o tom dať vedieť, o peniaze sa totiž bude musieť sama prihlásiť.

Ak nikoho neurčíte, nasporená suma bude predmetom dedenia. Podmienky a pravidlá nájdete na webe ministerstva práce.

Podobné pravidlá platia aj pre tretí pilier: peniaze môžete odkázať človeku či ľuďom, ktorých uvediete v účastníckej zmluve. Ak to neurobíte, stanú sa predmetom dedičského konania.

Určením oprávnenej osoby urýchlite proces vyplatenia zostatkov na dôchodkových sporeniach. Navyše ušetríte aj na notárskych poplatkoch, ktoré sa počítajú z celkovej hodnoty dedičstva a museli by ich znášať pozostalí členovia rodiny.

S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu, vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva alebo investičného prieskumu a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

FB Buttons

TENTO NEWSLETTER VÁM PRINÁŠA MAGNIFICA

Magnifica je nadštandardné bankovníctvo pre klientov VÚB, v ktorom získate osobného bankára, investičné poradenstvo a ďalšiu prémiovú starostlivosť.

Viac o VÚB Magnifica