13
16. apríla 2021

Finančná rezerva má vykryť polročný výpadok príjmu. Až 42 % Slovákov v nej drží zbytočne veľa peňazí

Text: Dagmar Vinterová
Ilustrácie: František Hříbal

Rezerva vám umožní robiť dôležité rozhodnutia s nadhľadom. Ak však máte príliš veľa peňazí uložených na účte alebo v termínovanom vklade, nezhodnocujú sa vám a zbytočne vám z nich ukrajuje inflácia. Pozreli sme sa, ako si nastaviť optimálnu rezervu a investovať nadbytok tak, aby pracoval pre vás.

V časoch pandémie ste aj vy zrejme začali prehodnocovať svoj vzťah k finančnej rezerve. Aj ľudia, ktorých sa vírus priamo nedotkol, totiž pociťujú jeho vplyvy na globálnu ekonomiku. Nemusíte teda pracovať v gastre, aby ste cítili, že mať v zásobe „nedotknuteľný“ zdroj peňazí má čoraz väčší význam.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám pomôže s nastavením optimálnej rezervy na vykrytie nečakaných výdavkov.

Na druhej strane, mnoho domácností na Slovensku sa nachádza v presne opačnej situácii – držia v krátkodobej rezerve zbytočne veľa peňazí. Prispelo k tomu aj to, že počas pandémie ich príjmy neklesali a podarilo sa im výrazne okresať výdavky. Zmizli výdavky na transport, oblečenie, dovolenky či hobby, ktoré sa zrazu nedali praktizovať. Vzniknutý nadbytok ostáva ležať na osobných účtoch, vo vkladných knižkách či v termínovaných vkladoch. Paradoxne, zvyšovaním rezervy znižujú kúpnu silu svojich peňazí, pretože výnosy z rezervy sú nižšie ako inflácia.

Ako sú na tom Slováci s rezervou

Z prieskumu z dielne VÚB banky, ktorý skúmal osobné financie 9 900 domácností naprieč príjmovými skupinami, vyplynulo, že kým 20 % domácností nemá vôbec žiadnu rezervu, až 42 % domácností funguje s nadbytočnou rezervou.

Rezerva slúži na vykrytie nepredvídaných nákladov

Rezerva je vankúš, ktorý stlmí nečakané pády, ako je strata príjmu, choroba, havária, zmena zamestnania či neplánovaná zmena bývania. 

Ak výdavky očakávate vopred, napríklad plánujete dovolenku či kúpu nehnuteľnosti, odkladajte si peniaze bokom mimo finančnej rezervy. Rezerva by mala slúžiť iba na vykrytie nepredvídaných nákladov – nie je to forma šetrenia ani investícia s konkrétnym cieľom.

Rezervu by mal mať každý bez ohľadu na to, koľko zarába. Vďaka nej sa môže človek odvážiť aj na zložité rozhodnutia. Môže ju využiť ako preklenutie, ktoré mu umožní využiť nečakanú príležitosť. Má slobodu odísť za lepšou pracovnou ponukou, založiť si rodinu alebo kúpiť nehnuteľnosť, ak sa náhle objaví neopakovateľná ponuka.

Šesťmesačné náklady domácnosti

Rezerva slúži na to, aby ste dokázali minimálne pol roka splácať úvery a pokryť všetky náklady bez toho, aby ste sa museli zadlžovať. Preto odborníci odporúčajú rezervu vo výške šesťmesačných nákladov domácnosti.

Moje investície majú plán

Vďaka novej službe Investplan je váš bankár schopný namodelovať pre vás vhodné portfólio a poskytovať vám pravidelné investičné odporúčania.

Zistiť viac

Podľa dát z prieskumu VÚB sa bežné výdavky slovenskej domácnosti na stravu, bývanie, energie a podobne pohybujú približne vo výške 600 eur mesačne. K tomu treba prirátať ešte splátky úverov, sporenia a poistenia.

Tieto čísla sú však iba priemerom a nehovoria nič o vašej spotrebe. Pri jej výpočte možno budete takmer presne poznať svoje výdavky za nájom, elektrinu, plyn, vodu, TV či mobilné telefóny. Pravdepodobne bude pre vás ťažšie spomenúť si na bežnejšie výdavky, ako je strava, kultúra, oblečenie, palivo do auta či výdavky na výlety. Keď budete počítať svoju spotrebu, možno vám pomôže pozrieť na transakcie na bežnom účte.

Ako si vytvoriť rezervu

Ak ešte rezervu nemáte, nič sa nedeje. S jej tvorbou môžete začať už dnes. Treba počítať s tým, že je to beh na dlhé trate. Rezervu si najľahšie vytvoríte pravidelným odkladaním časti príjmu (na začiatok sa odporúča odkladať aspoň 10 %), hneď ako peniaze prídu na účet. Viac si môžete prečítať v článku o nastavení osobných financií.

S trochou šťastia rezervu v živote ani nevyužijete. Aj tak fajn, peniaze vám v nej zostanú a budú slúžiť ako železná istota.

Ak ste už dosiahli odporúčanú výšku rezervy, gratulujeme. No ak sa vám podarilo rezervu prekročiť, nenechávajte tieto peniaze zbytočne ležať na účte a oddeľte ich od rezervy: bude sa o ne treba postarať, aby sa vám zhodnocovali. Je čas obzerať sa po vhodnej forme investovania.

Rezerva musí byť poruke, ale nie až príliš

Rezervu sa oplatí mať uloženú tak, aby ste sa k nej vedeli v prípade potreby rýchlo dostať. Zároveň by mala byť jasne oddelená od peňazí určených na bežné výdavky. Mali by ste ju mať vyčlenenú aj mentálne. 

Ľahká dostupnosť rezervy by vás nemala lákať na ňu siahať. Odporúča sa preto dať ju na osobitný účet bez platobnej karty. Môžete použiť vkladový alebo sporiaci účet, vkladnú knižku či nízkorizikové investovanie.

Nečakajte, že sa vám rezerva zhodnotí. Vyrovnajte sa s tým, že pri nízkorizikovom investovaní do konzervatívneho portfólia vám zarobí akurát na infláciu. 

Je dosť pravdepodobné, že sa na rezervu budete musieť spoľahnúť práve v čase globálnej krízy. Ak by ste peniaze mali zainvestované v akciách, mohlo by sa stať, že budú na najnižších hodnotách práve vtedy, keď ich budete najviac potrebovať, a budete ich musieť vybrať so stratou. Preto sa neodporúča s rezervou príliš riskovať.

Príliš veľká rezerva je zbytočná

Pri rezerve potrebujete mať zaručenú stabilitu a dobrú dostupnosť svojich prostriedkov. Daňou za tieto výhody je nižšie zhodnotenie vašich úspor.  Len čo dosiahnete hranicu šiestich mesačných výdavkov, krátkodobú rezervu už ďalej nezväčšujte. Peniaze si radšej rozložte na strednodobé a dlhodobé ciele a investujte ich. 

Peter Dudák: Slováci bohatnú, InvestPlan tomu vychádza v ústrety

Prečítajte si

Peniaze na strednodobé ciele (dovolenka, nové auto, študijný pobyt) a dlhodobé ciele (nový byt, dôchodok) už môžete investovať rizikovejšie. Viete, o koľko rokov ich budete potrebovať, a podľa toho si môžete nastaviť investičný horizont, ktorý ovplyvní rizikovosť vašej investície. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie budete pripravení na zhodnotenie čakať, tým rizikovejšie môžete zainvestovať.

Peniazom nad rámec rezervy tak vytvoríte priestor, aby sa mohli zhodnocovať v súlade s vašimi potrebami. 

Viac o tom, ako si urobiť solídny prehľad o svojich peniazoch a optimálne ich rozdeliť na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele nájdete v článku Chcete lepšie rozumieť svojim peniazom? Stačí vám na to polhodina

Ak už viete, čo od svojich osobných financií očakávate, môžete si pripraviť plán, ako ich zhodnotiť. S rozdelením do jednotlivých nástrojov vám pomôže nástroj InvestPlan*. Prečítajte si viac o tom, ako InvestPlan vznikal, a o skúsenostiach osobnej bankárky, ktorá ho používa pri každodennej práci.

S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, VÚB, a. s., neposkytuje investičnú službu riadenie portfólia podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch). Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

*InvestPlan predstavuje investičnú službu investičné poradenstvo podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

FB Buttons