22
19. januára 2022

Inflácia a naše peňaženky: ako si chrániť úspory

Text: Dagmar Vinterová
Ilustrácie: Martina Světlíková

S produktovým špecialistom VÚB banky Štefanom Hroncom sme sa rozprávali o inflácii: ako sme na tom v porovnaní so susedmi a ako si pred infláciou ochrániť peňaženky aj úspory.

V článku sa dozviete:

  • čo je to inflácia a ako sa vyvíja, 
  • čo zdraželo najviac a aké to bude mať následky,
  • komu inflácia nahráva a koho, naopak, najviac postihne,
  • ako si pred infláciou chrániť peniaze. 

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára a samostatnej siete pobočiek ponúka aj službu InvestPlan. Vďaka nej dokážu osobní bankári pri investičnom poradenstve využiť podporu sofistikovanej metódy a navrhnúť pre klienta investičné portfólio, ktoré odráža jeho potreby, skúsenosti a znalosti.

Inflácia je zvyšovanie spotrebiteľských cien

Keď dochádza k všeobecnému rastu spotrebiteľských cien a za jedno euro sa toho dá nakúpiť menej ako včera, hovoríme o inflácii. Inflácia je dnes neobyčajne vysoká.

Zdroj: Portal.dataviz.ecb.europa.eu

Porovnanie so susedmi

Eurostat každý mesiac počíta infláciu spotrebiteľských cien. Odráža sa od výdavkov priemernej domácnosti v eurozóne. Do výpočtu sa zarátavajú ceny približne 700 tovarov a služieb. 

Všetky krajiny Európskej únie používajú pri výpočte rovnakú metodiku, vďaka čomu sa údaje za jednotlivé krajiny dajú navzájom porovnávať.

Zdroj: Portal.dataviz.ecb.europa.eu

Najviac zdražela doprava, porastú regulované ceny

Inflácia bola už v novembri minulého roka na nečakane vysokých úrovniach. Z dát je zrejmé, že najviac zdražela doprava. Očakáva sa ešte januárové zvýšenie regulovaných cien – úroveň inflácie sa môže vyšplhať až na 7 %.

Štefan Hronec, produktový špecialista z VÚB banky, vysvetľuje, ako to zasiahne naše peňaženky: „Začiatok roka sa ponesie v ďalšom náraste inflácie, pretože sa do spotrebiteľských cien zapracuje zvýšenie regulovaných cien vody, plynu či elektriny. Toto zdraženie priamo ovplyvní rodinné aj firemné rozpočty našich klientov aj neklientov v budúcom roku. Zvýšenie cien pre firmy si napokon odnesú vždy koneční používatelia produktov a služieb, pre ktorých bude rásť konečná cena pri pokladnici.“ 

Inflácia nás dobehne v rôznych oblastiach

Štefan Hronec vysvetľuje, že infláciu pozorujeme v rôznych oblastiach, ale ľudia najviac pocítia zvýšenie cien cez tri oblasti: rastúce ceny potravín, ceny spojené s bývaním a ceny pohonných hmôt.

Zdroj: Portal.dataviz.ecb.europa.eu

Výdavky na potraviny tvoria až tretinu výdavkov bežnej domácnosti. Ich zdraženie preto môže spôsobiť, že najmä ľudia z nízkopríjmových skupín budú musieť hľadať cesty, ako si zvýšiť osobný príjem. To môže zamávať aktuálnou situáciou na trhu práce a dotlačiť zamestnávateľov k zreálneniu platov.

V súvislosti s bývaním rastú nielen ceny nehnuteľností, ale aj stavebných materiálov a práce, čo predražuje výstavbu, opravy a rekonštrukcie bývania. Štefan Hronec teda odporúča zvýšiť si rezervu na bežnú údržbu bývania a skontrolovať, či poistky pokrývajú dnešnú hodnotu nehnuteľností v prípade škodových udalostí, ktoré sú spojené s prípadnými opravami. Zle nastavená poistka by nemusela pokryť budúce škody a následné opravy.

Prečo je dnes inflácia taká vysoká a ako sa bude vyvíjať? Rozhovor s bankovým analytikom

Prečítajte si

Významnou položkou, ktorá vyťahuje peniaze z vreciek nás všetkých, nielen vodičov, je cena pohonných hmôt. Cena palív podľa údajov štatistického úradu v novembri medziročne vzrástla až o 31,2 %. Dnešné prudké zvýšenie sa bude prejavovať dlhodobo, môže dokonca ovplyvniť cenu potravín v ďalšej sezóne. 

Vysoká inflácia nahráva ľuďom, ktorí majú požičané peniaze

Žijeme obdobie najnižších úrokových sadzieb úverov na bývanie. Požičiavame si pod úrovňou aktuálnej inflácie. Štefan Hronec vysvetľuje dôsledky: „Inflácia je výhodná pre dlžníkov, ktorí vracajú peniaze veriteľom v nižšej reálnej kúpnej sile daných peňazí, než si v minulosti požičali. Ak sú úroky dlhodobo pod úrovňou inflácie alebo sa jej rovnajú, ľudia banke vrátia peniaze nižšej hodnoty, ako si požičali.“ 

Ak si napríklad niekto kúpil byt na hypotéku, nehnuteľnosť mu stúpa na hodnote, ale kúpna sila peňazí, ktoré vracia banke, postupne klesá. Ocitá sa vo výhodnejšej situácii, ako keby s kúpou vyčkával.

Vysoká inflácia je, naopak, nevýhodná pre veriteľov, pretože peniaze, ktoré po rokoch dostanú späť, už nemajú rovnakú hodnotu, ako keď ich v minulosti niekomu požičali.

Úspory na bežných účtoch strácajú kúpnu silu

Inflácia negatívne ovplyvňuje všetkých klientov, ktorí dlhodobo držia peniaze na bežných účtoch a na sporiacich a termínovaných účtoch, ktoré dnes dosahujú zhodnotenie pod aktuálnou hodnotou inflácie.

Európska centrálna banka má za cieľ držať infláciu dlhodobo na úrovni 2 %. Ak by bola inflácia po celý čas na tejto hodnote, kúpna sila peňazí by o 20 rokov klesla o 33 %. Desaťeurovkou by ste mohli zaplatiť len to, čo si dnes kúpite za 6 eur a 73 centov. A ak by ste si dnes na účet bez poplatkov a bez úročenia odložili 10 000 eur, po 20 rokoch by ste tam síce stále našli 10 000 eur, ale už by ste za ne kúpili o 33 % menej tovarov a služieb ako dnes.

Kúpna sila 10 000 € poklesne za 20 rokov pri 2-percentnej inflácii o 33 % na 6 731 €. 

Ak by sa inflácia držala počas 20 rokov stabilne na piatich percentách, vplyv na vaše peniaze by bol ešte extrémnejší: za dnešných 10 000 by ste nakúpili tovary a služby už len v hodnote 3 770 eur. Dlhodobo sa však takáto vysoká miera inflácie neočakáva.

Investovanie porazilo infláciu a zaznamenalo rekordy

Ak si chcete udržať kúpnu silu peňazí, musíte ich uložiť niekde, kde výnos prekoná hodnotu inflácie. „Dobre urobili klienti, ktorí časť voľných prostriedkov v minulosti investovali a využili nadpriemerné zhodnotenie na svetových akciových trhoch.“ 

„Napríklad naše Akciové portfólio za posledný rok zhodnotilo peniaze klientov o +28,6 % (od založenia to bolo v priemere 17,06 % ročne). Luxemburský fond Eurizon Fund Equity USA sa za rok zhodnotil o 33 % (od založenia to bolo v priemere o 13,90 % ročne). Po odrátaní inflácie nám zostáva pozitívne zhodnotenie. Úspešné boli aj zmiešané fondy, tu však veľmi záležalo na výške akciovej zložky v mixe daného fondu,“ vymenúva Štefan Hronec. Zároveň upozorňuje, že údaje sa týkajú minulosti a výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Ľudia tento trend zachytili. „Podielové fondy v eurozóne zaznamenali v období od januára do septembra 2021 čistý prílev v objeme 719 miliárd eur – najvyššiu hodnotu za uvedené obdobie za posledných sedem rokov. Zaslúžili sa o to predovšetkým fondy pre retailových investorov. Ich čistý prílev predstavoval 584 miliárd eur.“

Pozitívne sú aj správy zo Slovenska: „Slováci do októbra 2021 zainvestovali viac ako 1,2 miliardy eur, čo je historický ročný nárast,“ hovorí Štefan Hronec. 

Budúce roky asi budú slabšie, investovanie je beh na dlhú trať

Ak máte nasporený väčší objem peňazí alebo dokážete pravidelne odkladať časť zo svojho príjmu a nikam sa neponáhľate, zvážte možnosti investovania. 

„V banke vám moji kolegovia osobní bankári pripravia InvestPlan*, šitý na mieru. Pokúsia sa rozložiť a zhodnotiť prostriedky na trhu tak, aby ich ochránili pred infláciou. Budú pritom brať do úvahy mieru rizika, ktoré ste ochotní podstúpiť, časový horizont, kedy budete prostriedky potrebovať, a mnoho ďalších individuálnych faktorov,“ opisuje.

Osobná bankárka: Investičné portfólio navrhujem klientom na mieru

Prečítajte si

„Budúce roky asi neprinesú rovnako nadpriemerné zhodnotenie na akciách, aké sme videli v posledných dvoch rokoch. Ale infláciu porazíte hlavne investovaním. Nezabudnite, že investovanie je proces, pri ktorom sa môžete na istý čas dostať aj do záporných čísel. Tu platí pravidlo nevyberať so stratou a počkať si na rast. Pri dodržaní minimálneho investičného horizontu je vysoká šanca, že svoje peniaze zhodnotíte. Buďte preto trpezliví a nepodliehajte emóciám. Investujte len toľko, aby ste mohli pokojne spávať,“ uzatvára Štefan Hronec.

Štefan Hronec

Produktový špecialista, VÚB banka

Jeho hlavnou doménou je rozširovanie finančnej gramotnosti a investičného povedomia medzi pracovníkmi banky a klientmi.

* Služba InvestPlan predstavuje investičnú službu investičné poradenstvo podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov. Materiál neslúži na poskytovanie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja.

Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov sú k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a. s., a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s., na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku. V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektmi môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S. A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že s nimi spojené daňové zaobchádzanie závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť (t. z. podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov). 

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch uvedených v tomto dokumente, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

FB Buttons