17
12. augusta 2021

Koľko stojí rodina? Na výpadok príjmov a vyššie výdavky sa dá vopred pripraviť

Text: Dagmar Vinterová
Ilustrácie: Andrea Šafaříková

Ako si prichystať osobné financie na založenie rodiny? Koľko stojí výchova detí a koľko stratíte na výpadku jedného príjmu v domácnosti? Odborníci vyrátali, aká finančná záťaž čaká priemernú rodinu, a radia, ako sa na ňu pripraviť.   

Mnoho ľudí pri plánovaní rodiny berie do rúk kalkulačku a počíta: kočík, plienky, nábytok, oblečenie, potraviny, autosedačka, školné v súkromnej škôlke… To je však len vrchol ľadovca. 

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára a samostatnej siete pobočiek ponúka aj službu InvestPlan. Vďaka nej dokážu osobní bankári pri investičnom poradenstve využiť podporu sofistikovanej metódy a navrhnúť pre klienta investičné portfólio, ktoré odráža jeho potreby, skúsenosti a znalosti.

Priemerná rodina sa okrem zvýšených výdavkov musí pripraviť aj na výrazné výpadky v príjmoch: jeden príjem vypadne na celé roky a už nikdy sa nepozviecha na úroveň, na akej by bol, ak by do rodiny neprišli deti. Do určitej miery sa na to dá pripraviť tvorbou rezervy a investovaním.

Začiatok rodičovstva je o. k., potom začne prituhovať

Na Slovensku máme naoko štedrý sociálny systém: obyčajne jeden z rodičov dostáva materské a potom až do troch rokov veku dieťaťa poberá rodičovský príspevok. Ten je však v porovnaní s pôvodným príjmom veľmi nízky. 

„Začiatok rodičovstva býva pre strednú triedu finančne celkom v poriadku: materské (prvých 8 mesiacov po narodení) totiž matke či otcovi pokrýva príjem zhruba vo výške predchádzajúcej čistej mzdy (75 % vymeriavacieho základu, teda hrubej mzdy, maximálne však 1670 eur mesačne).

Okrem toho je tu príspevok pri narodení dieťaťa (830 eur), najnovšie aj tehotenské (maximálne 334 eur mesačne). Pre bohatších tento príjem relatívne znižujú spomínané stropy na štátne dávky,“ vyrátava Michal Lehuta, analytik VÚB banky.

„Potom už je to však horšie: rodičovský príspevok do troch rokov veku dieťaťa je pre lepšie zarábajúcich veľmi nízky (378 eur mesačne) a ani sa nedá poberať kratšie vo väčšej výške, ako napríklad v Českej republike. Symbolické sú potom aj prídavky na dieťa (25,50 eura) či daňový bonus (o 46,44 eura mesačne menej na dani z príjmu),“ dopĺňa.

Napriek nízkemu rodičovskému príspevku je u nás zamestnaných veľmi málo matiek detí do troch rokov – sme na chvoste rebríčka krajín OECD.

Matky zarábajú približne o štvrtinu menej ešte 15 rokov po narodení prvého dieťaťa

Príjmy matiek z práce po narodení prvého dieťaťa klesajú takmer na nulu – s tým väčšina rodín ráta. No podľa analýzy Mateja Čermana a Daniela Dujavu z Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií sú príjmy matiek ešte o šesť rokov neskôr nižšie o 55 % v porovnaní s úrovňou, ktorú by dosiahli, ak by sa rozhodli deti nemať.

Šesť rokov po narodení prvého dieťaťa ženy totiž v priemere zarobia o 13 % menej než rok pred pôrodom. Príjmy bezdetných žien v rovnakom veku, s rovnakým vzdelaním a v rovnakom regióne sa za to isté obdobie viac než zdvojnásobia.

Dôvody sa dajú hľadať v tom, že na Slovensku je veľmi ťažké umiestniť dieťa do škôlky či jaslí. Pracovať na plný úväzok, ak je dieťa doma, je extrémne zložité a na našom trhu práce je stále nedostatok flexibilných pracovných ponúk. 

Situácii nenahráva ani spoločenská klíma: prevláda názor, že dobrá matka sa postará o dieťa a zostane s ním doma vždy, keď bude treba. Ženy tak menej participujú na trhu práce, majú kratšie úväzky, majú menej možností na kariérny postup a ich práca je horšie ohodnotená. Po dvoch a viac deťoch je pre ženy ťažké dostať sa z tejto situácie a penalizácia v podobe nižšieho príjmu pretrváva. 

Výrazne viac z potenciálnych zárobkov ukrojí tehotenstvo matkám s vysokoškolským vzdelaním. Tento efekt vidíme ešte 15 rokov po narodení prvého dieťaťa – matky s VŠ majú až o 40 % nižšie príjmy ako bezdetné ženy (matky bez SŠ „iba“ o 20 %).

Na príjmoch otcov je počas prvých rokov po narodení viditeľný mierny pozitívny efekt, po piatom roku začína byť aj u otcov efekt negatívny.

Zdroj: IFP, SP, RFO: očistené o efekt kalendárneho roku, veku, vzdelania a veku vstupu do rodičovstva

Ak zostanete na deti sami, riskujete chudobu

Kompletné rodiny sú na tom stále výborne oproti osamelým matkám či otcom.

Tí sú podľa analytika VÚB banky Michala Lehutu v najhoršej finančnej situácii – riziko ohrozenia chudobou (príjem do 60 % mediánu v krajine) u nich dostahuje až 32 %, u mnohodetných rodín (3 a viac detí) až 38 %.

Na porovnanie: dôchodcovia sú na tom oveľa lepšie (riziko ohrozenia chudobou je v tejto skupine na úrovni 8,6 %).

Kým príjmy klesajú, výdavky stúpajú

„Výdavky rodiny s dieťaťom na potraviny až tak zásadne nenarastú. Míňanie na oblečenie a obuv, ale aj dopravu však áno – takmer proporčne k počtu členov,“ tvrdí Michal Lehuta z analytického oddelenia VÚB banky.

Zdroj: Štatistický úrad SR

Čo s tým? Pripravte sa

Čo môžu robiť mladé rodiny okrem toho, že budú tlačiť na svoje samosprávy, aby otvárali viac škôlok, a na zamestnávateľov, aby boli ústretovejší k mladým rodičom?

Štefan Hronec, produktový špecialista VÚB banky, radí pár užitočných stratégií:

1. Myslite na rezervu

Rovnako ako ktokoľvek iný, aj ľudia, ktorí sa chystajú založiť si rodinu, by mali myslieť na rezervu pre prípadný neočakávaný výpadok príjmu. Ideálne je mať rezervu vo výške 6-mesačných výdavkov.

Osobný bankár: Rezervy nikdy nie je dosť, no chráňte si ju pred infláciou

Prečítajte si

Takáto rezerva pokryje výpadky príjmu spôsobené nečakanou životnou situáciou: napríklad vážnejšou chorobou, ktorá nám dočasne alebo trvalo zníži príjem, stratou zamestnania, smrťou partnera alebo rozvodom. Rezerva nám tiež pomôže preklenúť obdobie, kým si nájdeme prácu s rovnocenným pravidelným príjmom. 

2. Investovanie môže pomôcť vykryť výpadky

„S materstvom sú spojené príjemné zmeny, ale aj tie menej príjemné, spôsobené poklesom príjmu rodiny, ak prispievateľmi do rodinného rozpočtu sú obaja partneri. Klientom a hlavne klientkam odporúčame pripraviť sa na radostné obdobie ich života aj z finančnej stránky,“ hovorí Štefan Hronec.

„Radikálnemu výpadku na strane príjmu dochádza hlavne u rodín s vyšším životným štandardom. Ak mal rodič napríklad príjem na úrovni 1 500 € v čistom a zrazu mu príjem poklesne na 378,10 € (výška rodičovského príspevku), ide o 75-percentný pokles príjmu jedného člena domácnosti. Rodina sa na takýto výpadok príjmu a budúce zvýšené náklady spojené so založením rodiny môže pripravovať tým, že začne cielene pravidelne investovať,“ radí.

Začať si odkladať a investovať na založenie rodiny môžete prakticky kedykoľvek. Ak si ju napokon nezaložíte, určite pre vás nebude ťažké užiť si finančný vankúš iným spôsobom.  

Ilustratívny príklad:

„Pri pravidelnom investovaní 300 € mesačne (pri priemernom zhodnotení 6 % p. a.) si vie rodina za 5 rokov zabezpečiť rezervu v objeme cca 21 035 €. Následne si môže z tejto rezervy mesačne presúvať do rodinného rozpočtu sumu 585 € počas 3 rokov.

Ak by na takúto rezervu mysleli skôr, tak napríklad o 7 rokov by rezerva mohla byť už 31 378 €. Mesačne by sme si tak mohli prilepšiť o 871 € počas 3 rokov,“ vyrátava Štefan Hronec.

Tento výpočet má len informatívny charakter. S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Pri ilustratívnom príklade bola použitá modelová hodnota priemernej ročnej výkonnosti investície, ktorá nepredstavuje prognózu budúcej výkonnosti. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

3. Nehnuteľnosť sa vám môže postarať o pasívny príjem 

Okrem investovania do fondov je možné investovať aj do nehnuteľností. Príjem z prenájmu môže poslúžiť ako pasívny príjem do rodinného rozpočtu. V čase, keď budete potrebovať väčší objem peňazí, môžete nehnuteľnosť predať.

Mladí ľudia môžu mať problém získať hypotéku, najmä v Bratislave, kde sú nehnuteľnosti najdrahšie: podľa regulácie NBS totiž potrebujú mať niečo nasporené (hypotéky sa poskytujú zväčša len do 80 % hodnoty bytu) a ešte zatiaľ nemajú ani dostatočne vysoký príjem (obmedzenie celkového dlhu na max. 8-násobok ročného príjmu). 

„Pre nich môže byť zaujímavé porozmýšľať nad kúpou lacnejších nebytových objektov s cieľom prenajať ich. Takouto investíciou môže byť kúpa jednej alebo viacerých garáží, garážových stojísk alebo kúpa rôznych podnikateľských priestorov, ktoré sa dajú obratom prenajať a následne profitovať z prenájmu,“ odporúča Štefan Hronec.

FB Buttons

Štefan Hronec

Produktový špecialista, VÚB banka

Jeho hlavnou doménou je šírenie finančnej gramotnosti. Je presvedčený, že rozširovaním obzorov vo finančnej gramotnosti ľuďom pomáha k lepšiemu a finančne stabilnejšiemu životu, pretože dobré nastavenie financií pomáha ľuďom plniť si sny a ciele.

Michal Lehuta

Makroekonóm, VÚB banka

Začínal v analytickej jednotke týždenníka TREND, pre ktorý aj dlhé roky písal. Rok profesionálne strávil v nezávislej Rade pre rozpočtovú zodpovednosť.

Vyštudoval spoločenské vedy a medzinárodné vzťahy na Jacobs University Bremen v Nemecku.

S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov. Materiál neslúži naposkytovanie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.