14
20. mája 2021

Mediátor: Dedičské spory mávajú hlboké korene, ale ani to nebráni dohode

Text: Dagmar Vinterová
Fotografie: Magdaléna Tomalová

Na odovzdávanie majetku v rodine sa dá vopred pripraviť. V najlepšom prípade sa okrem hmotných vecí podarí odovzdať aj rodinné hodnoty. S mediátorom Martinom Biskupičom sme sa rozprávali o tom, ako riešiť dedičské spory a ako sa im dá predchádzať vhodnou komunikáciou.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára a samostatnej siete pobočiek ponúka aj službu InvestPlan. Vďaka nej dokážu osobní bankári pri investičnom poradenstve využiť podporu sofistikovanej metódy a navrhnúť pre klienta investičné portfólio, ktoré odráža jeho potreby, skúsenosti a znalosti.

Mediátor Martin Biskupič pomáha klientom s mimosúdnym riešením právnych sporov. Tvrdí, že dosiahnuť dohodu pri dedičskom spore môže byť ešte náročnejšie ako pri spore o majetok a starostlivosť o deti pri rozvode.

Spory o majetok môžu byť výbušné

„Ak sú partneri v mediácii pre rozchod alebo rozvod, uvedomujú si, že nestačí spor vyriešiť jednorazovo. Minimálne do plnoletosti detí budú spolu v rodičovskom vzťahu a musia sa držať na uzde, aby bol ich vzťah udržateľný aj do budúcna,“ opisuje.

„Naproti tomu pri dedičských sporoch si k stolu sadajú ľudia, ktorí nemusia mať takmer nič spoločné. Vstupujú do mediácie s vedomím, že nech bude riešenie akékoľvek, môžu odkráčať a toho druhého už v živote neuvidia. Často preto strácajú zábrany v komunikácii.“

Martin Biskupič však jedným dychom dodáva, že takýchto extrémnych prípadov je minimum: „Väčšina ľudí sa o dedičstve dokáže dohodnúť úplne bez problémov. Ak sa aj nedohodnú hneď na mieste, vie im do určitej miery pomôcť notár, ktorý je súdne poverený riešiť dedičské konanie. A aj z klientov, ktorí sa obrátia na mňa a využijú mediačné služby,  dosiahne dohodu 70 – 80 %,“ hovorí.

Keď ľudia súhlasia s mediáciou, vidia možnosť dobrého konca

„Efektivita mediácie je taká vysoká vďaka tomu, že sa dvaja alebo viacerí ľudia dobrovoľne zhodnú, že idú do procesu, ktorý ich má previesť sporom až k dohode. Navyše sú za to ochotní zaplatiť. Prezrádza to skutočnú vôľu. Keď ľudia súhlasia s mediáciou, vnútorne vidia možnosť dobrého konca,“ hovorí Martin Biskupič.

Ľudia zároveň vedia, že keby o dedičstve rozhodoval súd, trvalo by to istý čas, stálo by to peniaze a sporný majetok by zatiaľ strácal hodnotu. Dohoda dosiahnutá u mediátora síce nemá pri dedičskom spore priamy právny účinok (je potrebné, aby ju notár prijal), ale konanie sa tak výrazne zrýchli. 

Prvým krokom k nájdeniu riešenia prijateľného pre všetky strany je vytvorenie času a priestoru na komunikáciu – či už je to posedenie v kancelárii mediátora, alebo online rozhovor. Mediátor je nestranný a nezávislý, nemá za úlohu spor rozhodnúť. Má pomôcť dohode tým, že pomôže všetkým stranám vyjasniť si očakávania a dosiahnuť vzájomné pochopenie.

K mediátorovi zavítajú ľudia s najrôznejšími vzťahmi – od tých, ktorí nevedia nájsť zhodu napriek inak dobrej komunikácii, cez tých, ktorí si navzájom nedvíhajú telefón, až po páry, v ktorých má jeden súdny zákaz priblíženia k tomu druhému. Nemusia sa ani vidieť, pretože mediátor sa s každým z nich dokáže stretnúť osobitne a sprostredkovať medzi nimi informácie.

Prekážky dohody? Nízke právne povedomie, štruktúra osobnosti a rozbúrené emócie

Napriek všetkej snahe môže mediácia aj zlyhať. Martin Biskupič menuje tri najčastejšie dôvody: „Prvou príčinou, ktorá bráni ľuďom v dohode, je nízke právne povedomie, ktoré vzbudzuje neoprávnené očakávania.“

Druhou prekážkou je štruktúra osobnosti klienta – deklaruje záujem o riešenie, strávi mediáciou množstvo času, no keď vyjde z dverí, zrazu nič z toho, na čom sme sa dohodli, neplatí.

No aj taká mediácia môže pomôcť: ak ste už navnímali situáciu, viete, že nemusíte strácať čas a s čistým svedomím môžete dať spor na súd.

Treťou prekážkou dohody sú silné emócie, často skrývané. Z nich potom pramenia nereálne požiadavky. Niektorí ľudia na mediácii spustia divokú hádku v talianskom štýle, iní sa tvária, ako keby sa ich spor ani netýkal.

V prípade, že ľudia musia najprv spracovať svoje traumy, aby sa priblížili k dohode, môže pomôcť buď návšteva u odborníka, alebo jednoducho čas.“

Dedičské spory vznikajú dlho pred smrťou

Dedičský spor technicky vzniká, keď poručiteľ zomrie a jeho sa dedičia sa nevedia dohodnúť. No Martin Biskupič považuje za dedičský spor oveľa širší okruh sporov, ktoré majú mnohokrát korene hlboko v minulosti. 

„Za jedným dedičským stolom sa u mediátora stretávajú rôzni ľudia. Nikto nevie, aké krivdy majú za tie roky za sebou. Oni to možno vedia, ale často si nepamätajú príčiny dávnych konfliktov. Môže sa tam nečakane objaviť aj úplne cudzí človek mimo okruhu rodiny, ktorý je určený v závete,“ hovorí Martin Biskupič.

Zárodkom dedičského sporu môže byť už aj to, keď ľudia prepíšu svoje majetky bez vedomia rodinných príslušníkov alebo spíšu závet, ktorý dedičov prekvapí a spôsobí medzi nimi rozkol. „Neraz sa stalo, že rodič už za života rozdal svoje majetky a niektorému z dedičov zostal len starožitný svietnik.

Z právneho hľadiska poručiteľ neporušil žiadny zákon a len využil svoje právo, konflikt medzi dedičmi vtedy vzniká najmä z dôvodu pocitu krivdy alebo závisti medzi dedičmi,“ komentuje.

Dedenie? Sporom sa dá predchádzať

Mnohým konfliktným situáciám medzi dedičmi by sa dalo predísť dobrou komunikáciou. Tá často viazne, pretože peniaze aj smrť sú témami, ktoré nie je ľahké otvárať. Treba si však uvedomiť, že všetci sme budúcimi poručiteľmi. 

„Princíp dedenia je ten, že ak naakumulujem majetok, nemá sa po mojej smrti stratiť v systéme. Má poslúžiť mojej rodine. Zákon predpokladá zdravé rodinné vzťahy. No v rodine sa môžu vyskytnúť aj zložité situácie, ktoré si vyžadujú neštandardné riešenia,“ hovorí Martin Biskupič.

Výzvou je aj to, ak máme objemnejší a rôznorodý majetok, ktorý sa komplikovane spravuje a vyžaduje si špeciálne zaobchádzanie. Takisto vstupujeme na tenký ľad, ak budúci dedičia nedokážu spolu komunikovať. V takom prípade by sme rozhodne nemali presúvať problém na neskôr a odkladať jeho riešenie.

Nie pre každého je komfortné viesť debaty o odovzdávaní majetku nad nedeľnou polievkou. Pre mnohých je vhodnejšie vytvoriť si na diskusiu osobitný čas a priestor na neutrálnej pôde a prizvať aj mediátora.

Moje investície majú plán

Vďaka novej službe Investplan je váš bankár schopný namodelovať pre vás vhodné portfólio a poskytovať vám pravidelné investičné odporúčania.

Zistiť viac

Ak dosiahneme dohodu, môžeme pokojne odkráčať a pokračovať v bežnom živote s pocitom, že to máme pre túto chvíľu vyriešené. Ak v budúcnosti nastanú zmeny, môžeme tému opäť otvoriť.

Martin Biskupič si veľmi váži ľudí, či starých, alebo mladých, ktorí chcú predchádzať dedičským sporom ešte za života a snažia sa dohodnúť. „Nemusia to robiť, je to dobrovoľné. Stačilo by, keby spísali závet. No aj tak sa poradia s odborníkom o svojich možnostiach a právnych účinkoch jednotlivých opatrení, odkonzultujú situáciu a dohodnú sa s budúcimi dedičmi,“ hovorí.

Dedením sa odovzdávajú aj rodinné hodnoty

Pri dedení môže nastať viacero scenárov. Budúci poručiteľ nemusí s dedičmi komunikovať vôbec alebo im môže jednoducho oznámiť svoju vôľu.

Najlepším scenárom je, ak ich prizve do diskusie, objasní im stav vecí a umožní im, nech sa sami dohodnú na riešení, ktoré bude ideálne pre všetkých. Ak sa nedohodnú, jasne im oznámi svoju vôľu s očakávaním jej budúceho rešpektovania.

„Každý zodpovedný človek by sa mal  k dedeniu postaviť zodpovedne. Ide o váš majetok, o to, čo sa s ním po vašej smrti stane. Zároveň ide o vašu rodinu. Nikdy neviete, kde je strčená rozbuška veľkého rodinného sporu. Veľakrát si moji klienti pri mediovaní dedičského sporu povzdychli, či to ich tatko alebo mamka nemohli vyriešiť za života. Predchádzanie konfliktom je určite efektívnejšie a účinnejšie ako ich neskoršie riešenie,“ hovorí Martin Biskupič. 

Ak dokážeme komunikovať aj o zložitých témach, posúvame návod na riešenie konfliktov na budúcu generáciu. Ukazujeme im aktívny prístup, otvorenú komunikáciu, rodinnú súdržnosť.

„Ak má dospelé dieťa zažité, že sa jeho rodič staval k problémom určitým spôsobom, hodnoty sa posúvajú ďalej. Vidím to aj vo svojej rodine, môj otec je pre mňa veľkým vzorom. Je ešte mladý a viem, že aj pre neho je dedenie ťažkou témou, ale  stavia sa k nej veľmi otvorene a zodpovedne, aby boli rodinné hodnoty zachované,“ uzatvára Martin Biskupič.

FB Buttons

JUDr. Martin Biskupič

Právnik a mediátor so špecializáciou na rodinné, obchodné, pracovné a občianske spory. Venuje sa aj lektorskej a publikačnej činnosti v oblasti mimosúdneho riešenia sporov. Je externým odborníkom na prevenciu kriminality v rámci projektu pomoci obetiam trestných činov.