36
17. apríla 2023

Päť možností zhodnotenia majetku pre tých, ktorí uprednostňujú nižšie riziko

Fotografie: Shutterstock

Pokiaľ nechcete ísť do priveľkého rizika, zvážte investovanie do konzervatívnejších produktov, ktoré vám môžu priniesť nižší, ale istejší výnos.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

To, do akého produktu investovať, závisí od vašich cieľov, koľko času chcete investovať a akému riziku ste ochotní čeliť. Pokiaľ nechcete ísť do priveľkého rizika, zvážte investovanie do konzervatívnejších produktov, ktoré vám môžu priniesť nižší, ale istejší výnos.

Dôvodov, prečo radšej siahnuť po konzervatívnejších produktoch, je viacero. Najčastejšie po nich siahajú klienti, ktorí neradi riskujú a radšej investujú do produktov, ako sú napríklad bankové vklady alebo dlhopisy, ktoré sú menej rizikové a zvyčajne poskytujú stabilnejší výnos.

Mnoho klientov chce investovať iba krátkodobo, často z dôvodu, že svoje peniaze budú v blízkej budúcnosti potrebovať napríklad na kúpu domu či na nový prírastok v rodine. V takom prípade si zvolia stabilnejšie investície, čím sa vyhnú krátkodobým výkyvom na trhu, ktoré síce nie sú nezvyčajné, ale môžu spôsobiť nižší výnos. 

Ak ste sa v týchto dôvodoch našli a nechcete už strácať vzácny čas, prinášame vám päť stabilných bankových investičných produktov, ktoré podliehajú prísnym reguláciám EÚ a do ktorých sa vám aj v súčasnosti oplatí vložiť peniaze.

1. Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je jednoduchý spôsob, ako si uložiť peniaze a získať na nich zaujímavý úrok. Peniaze si uložíte len na určitý vopred dohodnutý časový úsek, čo zvyčajne býva od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov. Počas tohto času sa vaše peniaze zhodnotia určitým percentom, ktoré vám banka vyplatí po skončení viazanosti vkladu.

Je však dôležité uvedomiť si, že ak si peniaze uložíte na termínovaný vklad, nebudete k nim mať počas viazanosti vkladu celkom neobmedzený prístup. To znamená, že ak budete potrebovať peniaze skôr, než sa viazanosť vkladu skončí, nebudete ich môcť vybrať bez sankcií. Preto zvážte, či máte dostatok finančných prostriedkov na pokrytie svojich výdavkov aj bez uložených peňazí.

Okrem štandardného termínovaného vkladu s dĺžkou viazanosti 36 mesiacov a úrokovou sadzbou 1,80 % p. a., ponúka VÚB banka denný termínovaný vklad v mene CZK s úrokovou sadzbou 6,15 % p. a. Je primárne určený pre klientov, ktorí majú úspory v tejto mene, resp. majú v ČR nejaký príjem. Klient si môže produkt zriadiť v pobočke VÚB v SR.

2. Fondy s nižším rizikom

Ak hľadáte menej rizikovú alternatívu k tradičným investičným produktom, fondy s nižším rizikom sú pre vás ideálne. Tieto fondy majú síce nižšiu návratnosť ako akciové fondy, ale zvyčajne majú stabilnejšie výnosy a menšie výkyvy.

Ide o fondy, ktoré zväčša cielia na dlhodobé investície do stáleho a známeho portfólia, čím sa líšia od rizikovejších fondov, ktoré sa vo väčšej miere zameriavajú na investície do nových a neznámych oblastí trhu. Patria sem fondy peňažného trhu, ktoré sú zamerané na investovanie do krátkodobých nízkorizikových nástrojov, ako sú napríklad krátkodobé bankové vklady alebo štátne dlhopisy s kratšou splatnosťou. 

Okrem nich sem patria aj dlhopisové fondy s vysokým ratingom, ktoré zvyčajne vydávajú vlády alebo veľké korporácie s vysokou úverovou hodnotou. Pravdepodobnosť, že nedodržia splátky, je teda nízka. Patria sem aj indexové fondy, ktoré sa snažia zopakovať vývoj určitého trhového indexu, alebo fondy s krátkodobými dlhopismi, ktoré majú kratšiu lehotu splatnosti.

VÚB banka ponúka klientom rôzne fondy s nižším rizikom, ktoré investuje prevažne do konzervatívnejších investičných nástrojov, ako sú štátne dlhopisy alebo bankové vklady, čo znižuje riziko straty investície.

3. Kombinovaný produkt

Kombinovaný produkt predstavuje investičnú službu ponúkanú spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka. To znamená, že svoje prostriedky nemusíte vkladať samostatne do jednotlivých produktov, ale môžete ich rozložiť v rámci ponúkaného balíka do jeho jednotlivých súčastí, ktoré sa navzájom dopĺňajú a znižujú tak celkové riziko portfólia tým, že ho diverzifikujú.

VÚB banka v rámci produktu Kombiprodukt/Kombiprodukt Magnifica kombinuje termínovaný vklad s investovaním do podielových fondov, pričom vkladanú sumu rozdelí takto: 1/3 do termínovaného vkladu a 2/3 do podielových fondov. Na 12-mesačnom termínovanom vklade tohto produktu je najvyššie dostupné zhodnotenie 4,40 % ročne (platí od 13. 4. 2023). Pri investovaní je zasa možné vybrať si z desiatich ponúkaných podielových fondov správcovskej spoločnosti EURIZON SK alebo EURIZON LUX  so vstupným poplatkom 2 %.

4. Realitné fondy

Realitný fond je investičný nástroj, vďaka ktorému môžete investovať do nehnuteľností bez toho, aby ste si museli kupovať celý byt alebo dom. V portfóliu realitného fondu nájdete viacero budov, napríklad obchodné centrá, kancelárie alebo byty, ktoré investorom prinášajú zisky. Nákupom podielu v realitnom fonde dostávate právo na podiel z tohto zisku.

Jednou z výhod realitných fondov oproti kúpe vlastného bytu alebo domu je väčšia diverzifikácia rizika, pretože peniaze sú rozložené medzi viaceré nehnuteľnosti. Ďalšou výhodou je rýchlejšie speňaženie investície. Kým predať byt alebo dom môže byť niekedy náročné, predaj podielu v realitnom fonde často vybavíte jednoduchšie a rýchlejšie.

Vďaka realitným fondom môžete investovať do nehnuteľností menšie sumy. Stačí investovať niekoľko desiatok eur a môžete mať podiel v portfóliu, ktoré zahŕňa viacero nehnuteľností a prináša svojim investorom výnos. 

Výhodné je aj to, že ide o lokálnu investíciu. To znamená, že veľká časť peňazí investovaných do fondov sa použije na kúpu nehnuteľností v regióne, kde sa nachádza fond. Takto investor nielen získava výnos, ale aj prispieva k rozvoju daného regiónu.

5. Štruktúrovaný vklad

Štruktúrovaný vklad prináša garanciu istiny a základného úroku za predpokladu dodržania presne stanovenej dĺžky viazanosti a k tomu možnosť získať bonusový úrok. Na vklad sa vzťahuje vstupný poplatok vo výške uvedenej v aktuálnych dokumentoch dostupných na https://www.vub.sk/ludia/sporenie/terminovany-vklad/premiovy-vklad.html.

Vkladom získate garantovaný základný úrok vo výške 2 % p. a. a úroky sú účtované už od prvého dňa, keď sa peniaze uložia. Navyše máte možnosť získať bonusový úrok 1% p.a. v prípade priaznivého vývoja českej koruny voči euru. Na základný ani bonusový úrok nemusíte čakať do konca viazanosti, vyplácajú sa pomerovo na štvrťročnej báze (bonusový za predpokladu splnenia podmienok jeho získania).

Jeho najnovšia emisia Prémiový vklad IV je obmedzená na určitý počet vkladov v celkovej hodnote 40 miliónov eur, ktoré si do VÚB môžete vložiť v období od 2. mája do 31. mája 2023 alebo do vypredania emisie.

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. 
Viac informácií o produkte Prémiový vklad, ktorý predstavuje štruktúrovaný vklad v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), a o rizikách s ním spojených (a presné podmienky získania bonusového úroku) nájdete v produktovej dokumentácii dostupnej na www.vub.sk.

    Starostlivosť od VÚB Magnifica

    Váš osobný bankár je pripravený sprevádzať Vás svetom peňazí a odborne Vám poradiť. Využite jeho služby – odporúčame pravidelne raz za rok alebo vždy, keď nastanú vo Vašom živote veľké zmeny.

    Kontaktujte svojho bankára ešte dnes.

    Kontaktovať

    Ešte nemáte osobného bankára? Ak máte záujem o služby Magnifica, nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.