36
17. apríla 2023

Peter Dudák: Slováci už vedia narábať s realitným trhom, no iné formy investovania sú nám stále cudzie

Text: Kristína Zrnčíková
Fotografie: Soňa Maletz

Na Slovensku držíme väčšinu úspor na bežných účtoch alebo v hotovosti. Keď už investujeme, tak hlavne do nehnuteľností. Existujú však aj lepšie možnosti.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Na Slovensku držíme viac ako 58 percent úspor na bežných účtoch alebo v hotovosti. Keď už investujeme, skúšame to najmä cez kúpu investičnej nehnuteľnosti alebo rôznych alternatívnych mien. Existujú však aj iné, omnoho pohodlnejšie možnosti zhodnocovania peňazí, ktoré sú schopné bojovať s infláciou.

S Petrom Dudákom, riaditeľom odboru prémiových klientov a privátneho bankovníctva VÚB banky, sa rozprávame o tom, že investovať do nehnuteľností sa nemusí vždy oplatiť a ako banky pomáhajú svojim klientom orientovať sa v investovaní.

O Slovákoch a Slovenkách sa často hovorí ako o šetrnom národe. Ako to vnímate vy?

Práve naopak, aj najnovšie štatistiky potvrdzujú, že sme príliš zadlžení na to, aby sme si dokázali poriadne sporiť. Priemerný Slovák má ako jediný v regióne strednej a východnej Európy viac dlhov ako čistého finančného majetku. Čo sa týka jeho výšky, obsadili sme predposledné miesto v tomto rebríčku.

Ak napríklad vlastníte auto, ktoré by ste dnes mohli predať za 7 000, hodnota vášho čistého majetku je 7 000. No ak sa vám na auto viaže úver, ktorého zostatok je k dnešnému dňu rovnaký, hodnota vášho čistého majetku je nula.

Príliš zadlžení sme pritom boli už pred krízou, ktorá tento stav ešte zhoršila. O to viac sa banky usilujú, aby sa každá domácnosť snažila vytvoriť si minimálnu rezervu na nepredvídateľné udalosti a zároveň aj dlhodobo sporiť. Domácnosti by sa mali prikryť iba takou perinou, akú si môžu dovoliť. Dnešná situácia s infláciou nás už núti použiť úspory určené na bežnú spotrebu, čo nie je udržateľné

Slováci a Slovenky, zdá sa, zabudli na to, čo nás učili naši rodičia, a začali viac míňať a viac si aj požičiavať. Práve preto je pre nás prioritou Slovákom opäť ukázať, ako si efektívne sporiť.

Prečo sme sa odklonili od toho, čo nám vštepovali naši rodičia?

Pretože sa nám otvorilo mnoho ďalších možností, ktoré sme predtým nemali. Chceli sme si ich naplno užiť a boli sme ochotní sa aj zadlžiť.

Na Slovensku máme vysoký podiel ľudí, ktorí si požičali preto, aby si kúpili investičnú nehnuteľnosť, a nie jednu. Líšime sa tak od západnej Európy, resp. USA, kde kladú väčší dôraz na likvidnú stránku či na zabezpečenie v dôchodku cez dlhodobé investičné schémy.

U nás malo mnoho ľudí strach, že ak si nepožičajú a nekúpia investičnú nehnuteľnosť, tak prerobia. V dôsledku toho sa menej zaoberali zhodnocovaním svojho finančného majetku, čo vidieť najmä teraz, keď nás pritlačila inflácia a potrebujeme mať dostupné úspory.

Situácia sa však aj vplyvom inflácie mení. Kým ešte pred rokom sa nás klienti pýtali, ako si čo najlacnejšie požičať, teraz sa, naopak, pýtajú, ako čo najlepšie sporiť a investovať. Vnímam to pozitívne: ako symbiózu pripravenosti bánk ponúknuť klientovi to, čo práve potrebuje, a aktuálnej situácie na trhu.

Ako v rámci VÚB banky vnímate investovanie do podielových fondov? Koľko ľudí investuje?

Nebude to prekvapením a súvisí to aj s históriou Slovenska, no drvivá väčšina našich klientov má takmer všetky svoje peniaze uložené na bežných účtoch. 

Okrem nich si peniaze sporia veľmi konzervatívne, napríklad na termínovaných účtoch alebo klasických sporiacich účtoch, ktoré v súčasnosti neprinášajú v porovnaní s inou formou investovania potenciálnu možnosť vyššieho výnosu.

Práve preto v rámci sporenia odporúčame diverzifikáciu, a to nielen produktovú, ale aj časovú. Ak máme myslieť dlhodobo, sporme si peniaze, ktoré budeme potrebovať neskôr, v dlhodobých investičných schémach. Len tie dokázali v dostatočne dlhom horizonte pokoriť infláciu pri akceptovateľnej úrovni rizika. 

Navyše vám tento typ investovania prinesie bonus v podobe zloženého úročenia a priemerovania ceny nakúpených podielov. 

V súčasnosti by mala mať každá univerzálna banka dobre nastavené investičné produkty a s nimi spojené investičné služby, ktoré svojim klientom poskytuje. VÚB prostredníctvom služby InvestPlan klientom ponúka osobné odporúčania šité na mieru, a to najmä širokú ponuku lokálnych a zahraničných podielových fondov.

Podľa dát Európskej centrálnej banky držíme na Slovensku viac ako 58 percent úspor na bežných účtoch alebo v hotovosti. Prečo sa tí, ktorí majú nasporené peniaze, nesnažia ich hodnotu zvýšiť prostredníctvom investovania?

Tých 58 percent je naozaj veľa. V rámci VÚB segmentu Magnifica je však toto číslo našťastie o nejakých 10-12 percent nižšie. Súvisí to s tým, že tému sporenia a investovania sme s klientmi začali rozvíjať už pred pár rokmi spolu so zavádzaním investičného poradenstva v banke. 

V rámci neho si spolu s klientom prejdeme celé jeho finančné portfólio a navrhneme investičné odporúčanie šité na jeho potreby.

Akú úlohu podľa vás hrá finančná gramotnosť? Prečo je podľa viacerých výskumov na Slovensku taká nízka?

V rámci finančnej gramotnosti vnímam posun. Staršia generácia sa okrem podnikania naučila narábať s realitným trhom, vie klásť relevantné otázky, no stále zostáva v medziach realitného trhu.

Na Slovensko však prišli aj rôzne online formy investovania a toho sa chytila mladá generácia. Mnohí z nich vedia technicky narábať s aplikáciami, no na druhej strane si nie som istý, či vždy rozumejú tomu, do čoho investujú.

Dôvodom, prečo to hovorím, je aj to, že vďaka nekonvenčným typom menovej politiky, ako sú napríklad helikoptérové peniaze (pozn. redakcie: distribúcia novovytlačených peňazí centrálnou bankou priamo do rúk občanov), sa mnohí ľudia dostali k peniazom zadarmo a začali sa s nimi hrať v online svete. To však nie je to správne investovanie.

Vzápätí vzniklo mnoho bublín a dnes tu máme rôzne alternatívne meny či tokeny, ktorých propagácia môže podporovať nestabilitu našich investícií.

Finančná gramotnosť je na Slovensku vyššia, ale stále je čo zlepšovať. Starším generáciám by pomohlo viac sa zorientovať v možnostiach, ako si efektívne šetriť, a mladším zase, aby sa na investovanie pozerali v dlhodobom horizonte. Mnohé štatistiky ukazujú, čo vám dokáže dlhodobo zabezpečiť vyšší výnos, ako je inflácia.

Mnoho Slovákov považuje investovanie za príliš komplikované. Snažia sa banky finančnú gramotnosť rozvíjať a svojim klientom investovanie zjednodušiť? Akými spôsobmi?

U nás vo VÚB sa o to snažíme najmä poradenstvom. Predvídali sme, že éra čistého zadlžovania nemôže ísť donekonečna, a začali sme sa na to pripravovať tým, že sme každému klientovi VÚB Magnifica predstavili osobného poradcu s kvalitným finančným nástrojom. 

Bol to správny krok, pretože sme klientom pomohli nielen vhodne investovať, ale aj ukázali, ako reagovať na zmeny na trhu.

Aj podľa dát sa klienti v poradenstve v krízových situáciách správali inak ako klienti, ktorí poradenstvo nevyužívali. Počas kríz začali mnohí, ktorí nevyužívali poradenstvo, panikáriť a peniaze bezhlavo vyberať alebo ich ukladať do veľmi zvláštnych alternatív.

Naopak, tí, ktorí využívali poradenstvo, si ponechali svoju aktuálnu investičnú stratégiu, prípadne ju len pozmenili podľa vopred nastaveného vlastného rizikového profilu. Následne sami počas obdobia covidu-19 videli, že sa im to vyplatilo a prinieslo benefity. Rovnako sa potom zachovali, keď vypukla vojna na Ukrajine.

Môžete uviesť konkrétny príklad, ako poradenstvo zlepšuje finančnú gramotnosť klientov VÚB Magnifica?

Zlepšuje ju v dvoch rovinách. Prvou je, že spolu s klientom, ktorý má svojho osobného bankára, vytvoríme osobný finančný plán, v ktorom s ním prejdeme každú finančnú oblasť, ako napríklad úvery, sporenie či poistenie. 

V druhej rovine mu vieme poradiť, čo robiť v prípade, že je nesprávne poistený, ak má nevyužité investičné možnosti alebo akú by mal mať minimálnu rezervu na to, aby si dokázal v prípade nepredvídaných udalostí udržať svoj životný štandard.

Každému klientovi vieme nastaviť takéto finančné zrkadlo a zlepšiť jeho finančnú situáciu. Ak napríklad vidíme, že má dostupné peniaze, ktoré mu zbytočne ležia nevyužité, vieme mu prostredníctvom služby InvestPlan* poradiť, ako ich v súlade s jeho investičným profilom investovať.

Prečo Slováci a Slovenky stále tak veľmi preferujú investovanie do nehnuteľností?

Je to dané aj historickým vývojom, keď mnohí naši príbuzní či naši rodičia dostali nehnuteľnosť takmer zadarmo. Mnohí s nimi však nevedia správne narábať a zhodnocovať ich. Napriek tomu je stále výhodné zobrať si hypotéku, hoci aj 3-4-násobne „drahšiu“, ako bola len pred rokom. V porovnaní s infláciou sa to čisto matematicky stále oplatí.

Keď však chcete investovať do nehnuteľností, musíte brať do úvahy skryté náklady. Musíte byť pripravení venovať nehnuteľnosti čas, zháňať ľudí na prenájom, starať sa o vzhľad interiérov… 

Môže sa vám stať, že o pol roka či o rok nedokážete nehnuteľnosť prenajať, no budete musieť splácať hypotéku a hradiť bežné náklady spojené s prevádzkou nehnuteľnosti. Pokiaľ ste si toho vedomí a máte na to čas, tak v poriadku. No ak ju chcete predať, aby ste získali finančné prostriedky, nestihnete to za dva dni.

Skúste si to porovnať s finančnými nástrojmi, ktoré sa hojne využívajú na investovanie napríklad v USA alebo v západnej Európe, kde už ľudia pochopili, že im stačí jedna, maximálne dve nehnuteľnosti, a zvyšok nechajú zarábať pasívne bez toho, aby museli mať strach o nedostatok prostriedkov alebo náklady navyše.

V zahraničí už človek nemusí vlastniť žiadnu nehnuteľnosť a peniaze investuje do finančných nástrojov (napr. fondov). Dá sa to aj tak?

Keď si zoberieme len nášho najbližšieho suseda, objektívne má Viedeň niekoľkonásobne viac nájomných bytov. Kultúra žitia v podnájme je tam dlhodobou tradíciou, čiže áno, dá sa to aj tak. Chcú byť flexibilní, nie viazaní na nehnuteľnosť a peniaze nechajú zarábať napr. cez fondy.

Ako by ste poradili pracovať s peniazmi tým, ktorí sa investovať boja? Kde ich zúročiť a ako sa postupne osmeliť investovať viac?

Opäť sa vrátim k tým nehnuteľnostiam. Väčšina ľudí sa nebojí vložiť peniaze do nehnuteľnosti, lebo má pocit, že keď v nej býva alebo ju prenajíma, je to bezpečné. Ale aj nehnuteľnosť môže postihnúť niečo nepredvídateľné, ako napríklad prírodná katastrofa alebo vandalizmus.

Ak ju máte ako investičný byt, ktorý niekoľko rokov nevyužívate a následne ho chcete predať, tým, že ste sa oň nestarali, môže jeho hodnota klesnúť a nemusí sa vám podariť predať ho tak rýchlo, ako by ste chceli. Môže vám teda trvať dlho, kým sa k peniazom dostanete.

Finančné aktíva, ako bankové účty, akcie, dlhopisy či fondy, sú podstatne komfortnejšie najmä v dvoch rovinách. Prvou je bezpečie, pretože každá banka, ktorá chce poskytovať takéto produkty, musí byť licencovaná a spĺňať požiadavky regulácie. A lokálny, resp. regulátor z EÚ veľmi striktne dohliada na to, či sú produkty bánk správne nastavené a transparentné.

V druhej rovine máte takéto peniaze k dispozícii kedykoľvek. Banka vám ich presunie späť na bežný účet, ak s produktom nie ste spokojní alebo ich potrebujete. A v prípade vhodne nastaveného dlhodobého investičného sporenia je možné očakávať slušné zhodnotenie.

No ak máte akúkoľvek obavu, neveríte štatistikám, histórii či vyspelému svetu, ktorý takto investuje už sto rokov, vždy máte možnosť začať v malom. Na to sú vhodné práve schémy investičného sporenia, do ktorých môžete dlhodobo pravidelne investovať, mesačne od 20 eur.

Hovoríme o investovaní, s ktorým sa vždy spája určité riziko. Čo poradiť tým, ktorí sa boja aj malého rizika?

Ja som sa predchádzajúcou odpoveďou snažil túto obavu nejakým spôsobom znížiť, ale áno, nič nie je stopercentne garantované. No treba si uvedomiť, že tieto produkty sú veľmi likvidné. Likvidnejšie ako kúpa nehnuteľnosti alebo investovanie napríklad do drahých kovov, umenia, vína…

Na druhej strane, všetky produkty, v ktorých máte výnos garantovaný, vám po skúsenosti prinesú aj najmenší možný výnos. Aj v živote platí, že ak ste opatrní a radšej volíte istotu, musíte sa uskromniť. Vo výnosoch to platí rovnako. Ak chcete prebiť infláciu a úložkový trh, jediná možnosť, ako zarobiť, je vhodne investovať.

Samozrejme, my nikdy nehovoríme, že klient má investovať 100 percent svojich úspor. Práve o tom je investičné poradenstvo a finančný plán: rozoberieme vašu situáciu a parametre nastavíme tak, aby ste v každom okamihu boli finančne pokrytí.

Oplatí sa v súčasnosti ukladať si peniaze na termínovaný účet?

Závisí od toho, kedy budete vložené peniaze potrebovať – ak už o pár rokov a zároveň si chcete byť istí, že peniaze budete môcť okamžite použiť, tak sa to oplatí. No stále môžete ísť za rovnakých podmienok ešte ďalej. VÚB ponúka viaceré alternatívy. 

Prvá kombinuje termínovaný vklad a investície do fondov – Kombiprodukt –, kde na termínovanej časti tohto produktu máte v prvom roku garantovaný úrok 4,4 % p. a. (platné od 13. 4.). 

Druhou je v súčasnosti obľúbený Prémiový vklad pri garantovanom ročnom úroku 2,5 % s dodatočným úrokom 1 % p. a. navyše v prípade, že sa dané podkladové aktívum bude vyvíjať podľa predpovede.

Takže ak budete peniaze potrebovať už o rok alebo o rok a pol, v tom prípade sa vám termínovaný účet, Prémiový vklad či Kombiprodukt oplatia. Ak by ste za taký krátky čas chceli prebiť trh a infláciu, museli by ste ísť do veľmi riskantných aktív, čo neodporúčam.

Treba však mať na pamäti, že väčšina z nás strávi na tomto svete desiatky rokov, preto nevidím dôvod, aby sme aspoň časť svojich peňazí dlhodobo neinvestovali do investičných produktov, napríklad do podielových fondov či investičných sporení.

Vo financiách platí to isté ako u lekára: nemému ani vlastná matka nerozumie. Pokiaľ nepoviete, čo vás trápi, banka nedokáže správne zacieliť vašu potrebu. Netreba sa báť opýtať, lebo je oveľa horšie nedať sa na cestu výnosu len preto, že ste sa neopýtali.

Peter Dudák

riaditeľ odboru prémiových klientov a privátneho bankovníctva

Vo VÚB banke má na starosti nastavenie fungovania prémiového segmentu a zároveň má pod palcom privátne bankovníctvo. Okrem toho produktovo zastrešuje nastavenie, validáciu a procesy pri poistných produktoch, depozitách a investíciách. Jeho deň sa začína aj končí veľkou šálkou silnej kávy.

* Služba InvestPlan predstavuje investičnú službu investičné poradenstvo podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s. Viac informácií o  investovaní a aspektoch udržateľnosti vrátane dokumentov, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia (najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Predajný prospekt, Štatút, Zodpovedné investovanie), nájdete na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk a na všetkých predajných miestach VÚB, a. s. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, VÚB, a. s., neposkytuje investičnú službu riadenie portfólia podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch). Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

    Starostlivosť od VÚB Magnifica

    Váš osobný bankár je pripravený sprevádzať Vás svetom peňazí a odborne Vám poradiť. Využite jeho služby – odporúčame pravidelne raz za rok alebo vždy, keď nastanú vo Vašom živote veľké zmeny.

    Kontaktujte svojho bankára ešte dnes.

    Kontaktovať

    Ešte nemáte osobného bankára? Ak máte záujem o služby Magnifica, nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.