35
15. marca 2023

Plánujete rekonštruovať starší rodinný dom? Nemusíte na to byť sami

Text: Anna Martausová
Ilustrácie: Martina Světlíková

Vašu rekonštrukciu môže spoľahlivo zafinancovať štátna dotácia v spojení so Zelenou pôžičkou od VÚB.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Rekonštrukcia domu pre rodinu zvyčajne predstavuje vysokú finančnú záťaž a nie vždy je k dispozícii toľko prostriedkov, koľko si kvalitná obnova vyžaduje. Pozitívnou správou je, že aktuálne sa štát v spolupráci s Európskou úniou a finančnými inštitúciami snaží do veľkej miery podporiť Slovákov v snahe o zrekonštruovanie ich príbytkov a hľadanie efektívnejších a šetrnejších spôsobov prevádzkovania rodinných domov.

Čoraz viac Slovákov pri rekonštrukcii siaha po zelených alternatívach a spôsoboch, ako ich čo najvýhodnejšie zafinancovať. Všetko o tom, ako vám pri financovaní obnovy staršieho domu môže pomôcť takzvaná Zelená pôžička, približuje Mária Tuššová, senior produktová špecialistka vo VÚB banke.

Obnova rodinných domov je v pláne obnovy ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou. Podľa oficiálneho webu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) domy postavené pred rokom 2013 zvyčajne nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a ich bežná prevádzka je záťažou pre životné prostredie.

Investície do znižovania emisií sa vám po rekonštrukcii môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, ale aj zlepšenia zdravia. Slovenský plán obnovy preto podporí renováciu 30-tisíc rodinných domov za viac ako 500 mil. eur v časovom horizonte do júna 2026. Ak chcete požiadať o dotáciu, no zároveň chcete s rekonštrukciou začať čo najskôr, so Zelenou pôžičkou môžete začať hneď a následne pomocou dotácie získate časť prostriedkov späť.

Aké podmienky musí spĺňať rodinný dom, aby vám bol po jeho obnove vyplatený príspevok z plánu obnovy?

 • Nachádza sa na území Slovenskej republiky.
 • Na liste vlastníctva je evidovaný ako rodinný dom.
 • Bol postavený pred 1. januárom 2013.
 • Využíva sa výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie.
 • V projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte je zatriedený ako rodinný dom.
 • Energetická hospodárnosť rodinného domu pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte.

Na aké účely je vhodná Zelená pôžička?

Zelená pôžička má oproti obyčajnej bezúčelovej pôžičke viaceré výhody. „Ak plánujete financie použiť na niektorý z účelov, ktorý spadá pod Zelenú pôžičku, odporúčame ju využiť vzhľadom na výhodnejšie podmienky financovania, ktorými banka odmeňuje klientov za zelený prístup,“ vysvetľuje Mária Tuššová.

Zelená pôžička je určená na technológie a produkty, ktoré prinesú menšiu záťaž pre životné prostredie a zlepšujú energetickú úsporu nehnuteľností. Môže vám tak pomôcť dofinancovať „zelené projekty“, ako zateplenie rodinného domu, zavedenie plynového kúrenia, kúpa tepelného čerpadla, inštalácia fotovoltických panelov alebo výmena okien.

Zelená pôžička rovnako pokryje aj náklady súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie či so získaním nového energetického certifikátu. Okrem rekonštrukcie domu môže Zelená pôžička pokryť aj náklady na kúpu elektromobilu alebo hybridného auta.

Na čo všetko môžem získať Zelenú pôžičku?

 • Na ekologické inovácie: Kotol na biomasu, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, tepelné čerpadlo, solárne kolektory na ohrev vody.
 • Na zelenú dopravu: Kúpa nového alebo ojazdeného elektromobilu alebo hybridného vozidla.
 • Na zelenú rekonštrukciu: Výmena okien, zelená strecha, rekuperácia, odstránenie azbestu.

Myslieť ekologicky sa vypláca

Za „zelený prístup“ vás banka odmení zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Veľkou výhodou je napríklad aj to, že o Zelenú pôžičku môžete požiadať aj na už zrealizované projekty. Doklad k takémuto projektu však musí byť vystavený maximálne 12 mesiacov pred požiadaním o Zelenú pôžičku.

„Dokladom môže byť faktúra, zmluva o diele alebo aj energetický certifikát pred rekonštrukciou nehnuteľnosti a po nej. Výhodným dokladom je aj zmluva so SAŽP o poskytnutí dotácie – ak sa klienti pri žiadosti o úver preukážu touto zmluvou, majú možnosť rozložiť si úver, ktorý v tomto prípade poskytujeme do výšky 28-tisíc eur, až na 120 mesiacov. Takto si klienti znížia mesačnú splátku a predĺžia lehotu splatnosti, ktorá je pri VÚB pôžičke štandardne maximálne 96 mesiacov,“ objasňuje na konkrétnych príkladoch expertka.

„Obnova budov je najefektívnejším opatrením na znižovanie skleníkových emisií,“ vyplýva z Nízkouhlíkovej štúdie ministerstva životného prostredia v spolupráci so Svetovou bankou. Vedie k úspornejšej prevádzke budov, vďaka čomu sa stavba za niekoľko rokov sama zaplatí.

„Napríklad 30-percentná úspora nákladov na energie pri 250-eurovom mesačnom účte rodinného domu zníži za 10 rokov majiteľovi výdavky (bez započítania inflácie) o 9000 eur. Čiže za dekádu dokáže splatiť rovnako veľkú investíciu a začať majiteľovi zarábať v čistom,“ vysvetľuje Mária Tuššová.

Akú časť investície môžem získať naspäť vďaka národnému plánu obnovy?

Výška dotácie z plánu obnovy závisí od toho, do akej skupiny žiadateľov patríte a akú vysokú úsporu sa vám rekonštrukciou podarilo docieliť. Žiadatelia zo zvýhodnenej socioekonomickej skupiny môžu požiadať o príspevok až do výšky 95 % vynaložených nákladov, maximálne do sumy 18-tisíc eur. Vyžaduje sa preukázať minimálne 30-percentnú úsporu energií.

Druhá, štandardná skupina žiadateľov môže získať príspevok do výšky 60 % z vynaložených nákladov, ktoré môžu byť maximálne 14-tisíc eur pri úspore energií od 30 do 60 %. Ak žiadateľ v štandardnej výzve dosiahne úsporu energií nad 60 %, môže byť výška dotácie z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky až do sumy 19-tisíc eur. Bližšie informácie o tom, do ktorej skupiny žiadateľov spadáte, a aj o celom projekte nájdete na www.obnovdom.sk.

Aké sú trendy na najbližšie obdobie?

Na obmedzenie nárastu globálnej teploty o 1,5 °C musí EÚ do roku 2030 postupne vyradiť uhlie a do roku 2035 úplne dekarbonizovať výrobu elektriny. Experti predpokladajú, že zelené pôžičky budú vo svete i na Slovensku ďalej rásť.

Ako predpovedá Mária Tuššová: „Do dekarbonizácie nás budú tlačiť mnohé faktory: od potreby energetickej sebestačnosti v dôsledku vojny na Ukrajine cez národné a európske ciele znižovania uhlíkových emisií až po regulačné požiadavky európskych inštitúcií, ako vykazovanie podielu ‚zelených‘ aktív bankami či nakupovanie ‚zelených‘ dlhopisov Európskou centrálnou bankou. Celosvetový trh s dlhopismi ESG (environmental, social and governance) síce od svojho vrcholu v roku 2021 poklesol, pre vyššie spomenuté dôvody však očakávame jeho ďalší rast.“

Mária Tuššová

Senior produktová špecialistka, VÚB Banka

Jej hlavnou doménou je vzdelávanie o výhodách spotrebných úverov či optimalizovanie produktových procesov. Implementáciou inovatívnych procesov sa spolu s kolegami na oddelení snažia zlepšovať klientsky komfort.

  Starostlivosť od VÚB Magnifica

  Váš osobný bankár je pripravený sprevádzať Vás svetom peňazí a odborne Vám poradiť. Využite jeho služby – odporúčame pravidelne raz za rok alebo vždy, keď nastanú vo Vašom živote veľké zmeny.

  Kontaktujte svojho bankára ešte dnes.

  Kontaktovať

  Ešte nemáte osobného bankára? Ak máte záujem o služby Magnifica, nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.