44
24. januára 2024

Šesť užitočných tipov, ako hospodáriť so zvýšeným platom

Text: Zuzana Kubalová
Fotografie: Pexels
Ilustrácie: Martina Červenková

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Potešilo vás zvýšenie platu? Gratulujeme! Je to ocenenie vašej práce a schopností, ktoré si zaslúžite. Vyšší plat zároveň znamená oživenie pre váš rozpočet zaťažený zdražovaním posledných dvoch rokov. Týchto 6 tipov vám pomôže využiť peniaze navyše tak, aby sa nerozplynuli v každodenných maličkostiach.

V roku 2023 rástli spotrebiteľské ceny aj úroky a klesala reálna mzda. To znamená, že za to, čo bežne kupujete, ste zaplatili viac a z platu ste si mohli dovoliť menej ako predtým.

Pozitívne je, že niektoré firmy sa infláciu snažia aspoň čiastočne kompenzovať zvyšovaním miezd. Ak toto nie je váš prípad, skúste si zvýšenie vyjednať. No pokiaľ ste nečakali a konali, spravili ste dobre. Aj napriek zvýšeniu sa však majte na pozore pred infláciou. Tá ho môže pohltiť skôr, ako si to uvedomíte. Nasledujúce tipy od odborníkov vám pomôžu dať si financie dokopy a vyťažiť zo zvýšenia čo najviac.

Overte si, koľko vám reálne pribudlo do rozpočtu

Zvýšenie platu v číslach vždy vyzerá príjemne. Hlavne v hrubom. No skôr ako s dobrým pocitom začnete utrácať, zamyslite sa a urobte si prehľad príjmov aj výdavkov. Nezabudnite od novej dohodnutej výšky platu odrátať odvody, dane a pravidelné nevyhnutné výdavky. Nájomné, úroky z kreditných kariet, úverové splátky, poistenia… Rátajte aj s tým, že tieto položky môžu v najbližšom období narásť.

Zosumarizujte si aj ostatné priebežné výdavky. Na potraviny, na drogériu, na zábavu… Nestratiť sa v údajoch vám pomôže napríklad prehľad a grafy príjmov a výdavkov, ktoré banky ponúkajú v rámci internetbankingu, no dostupné sú aj iné mobilné aplikácie na finančné plánovanie.

Na začiatok vám možno postačí excelová tabuľka s 3-4 stĺpcami alebo papier a pero. Základ je všetko si spísať na jednom mieste. Vo výsledku by ste mali vidieť, koľko vám reálne zostáva navyše. Na základe toho sa rozhodnete, čo s potenciálnou rezervou ďalej.

Začnite intenzívnejšie splácať dlhy

Zvýšenie platu je dobrým štartom pri zbavovaní sa dlhov. Zamerajte sa na tie s najvyššími úrokmi. Na ne totiž „zbytočne a nenápadne“ odchádza časť vášho rozpočtu, ktorú by ste mohli využiť inak.

Niekomu možno bude viac vyhovovať, ak sa čo najskôr zbaví väčšieho množstva malých dlhov a eliminuje tak stres. Môže sa potom sústrediť na plánovanie postupného splácania väčších finančných záväzkov.

Takéto využitie prostriedkov navyše zrejme nejaký čas nebudete pociťovať ako zvýšenie komfortu, no pomôže vám to finančne aj pocitovo.

Neodkladajte sporenie

Podľa odborníkov na financie by každý mal mať určitú finančnú rezervu. Práve vyššia mzda môže byť dobrým stimulom začať ju tvoriť.

Skúste hneď na začiatku rátať s tým, že časť peňazí, ktoré pribudli, odložíte. Neodkladajte odkladanie. Ak si poviete, že s tým začnete od ďalšieho mesiaca, riskujete, že sa k tomu opäť nedostanete.

Všeobecne sa odporúča mať rezervu aspoň vo výške 6 mesačných platov v čistom. Má slúžiť na to, aby ste vykompenzovali napríklad stratu práce alebo iné nečakané výdavky. Samozrejme, inú rezervu potrebuje a môže si dovoliť rodina s malými deťmi a hypotékou a inú mladý človek tesne po škole či dôchodca.

Spôsobov, ako si odkladať, je viacero:

 1. Na fond na núdzové výdavky sa napríklad hodí sporiaci účet, kde prostriedky nie sú obmedzené viazanosťou. Mnohokrát pomôže už len to, že si peniaze oddelíte od financií, ktoré bežne míňate.
 2. Časť odložených financií môžete investovať do dôchodkového zabezpečenia. Časť vyššej mzdy môžete vložiť napríklad do tretieho dôchodkového piliera. Hoci sa vám môže zdať, že penzia je ďaleko, pri investovaní je dôležitá práve dĺžka. Čím dlhšie peniaze pracujú, tým lepšie.

V každom prípade rezervu nepodceňte. Môže sa vám hodiť pri financovaní bývania, auta, nezamestnanosti, penzie, ale aj oveľa menších výdavkov.

Vaše peniaze môžu aj pracovať

Vyskúšať môžete aj odkladanie si s možnosťou zhodnotenia prostredníctvom investovania do podielových fondov. Okrem jednorazovej investície je tu aj možnosť pravidelného investovania po nižších sumách, napríklad od 20 eur mesačne. 

Investovanie je určené na dlhodobé zhodnocovanie financií, keďže je s ním vždy spojené aj riziko, a naplnením investičného horizontu sa toto riziko znižuje. Peniaze v nich pracujú bez toho, aby ste museli vynakladať čas a úsilie ako napríklad pri investičných nehnuteľnostiach.

Rozdeľte si peniaze tak, aby ste ušetrili

Kľúčom k funkčnému mesačnému rozpočtu je jeho plánovanie vopred. Ak máte problém odhadnúť, koľko môžete na čo minúť, obráťte sa na svojho osobného bankára, ktorý s vami zostaví váš Osobný finančný plán. VÚB banka vám Osobný finančný plán vytvorí zadarmo v pobočke. Dokonca nemusíte byť ani klientom banky.

Či sa vám plán darí plniť, si môžete porovnať na konci každého mesiaca. Ak napríklad zistíte, že na zábavu ste namiesto plánovaných 100 eur minuli 150, ďalší mesiac môžete byť v tejto oblasti pozornejší.

Pri plánovaní rozpočtu sa všeobecne odporúča rozdeliť si výplatu takto:

–   10 % na šetrenie. Najjednoduchší spôsob je vyčleniť si aspoň sumu, ktorú odložíte. Ideálne je, aby to bolo aspoň 10 % rozpočtu.

–   50/20/30 % na život. Môžete sa rozhodnúť aj pre rozdelenie, kde 50 % pôjde na nevyhnutné výdavky, ako je bývanie, potraviny a energie, auto, oblečenie, drogéria a pod. 20 % by ste mali investovať alebo ušetriť a 30 % môžete dať na zábavu.

–   25 % na bývanie. Ďalším pravidlom, ktoré sa zvykne v osobných financiách používať, je, že na bývanie by mala ísť približne ¼ financií.

Štruktúra vašich výdavkov by potom mohla vyzerať napríklad aj takto: 45 % bežné výdavky, 25 % bývanie, 30 % sporenie. Pomôže, ak si financie na sporenie vopred diverzifikujete viac, napríklad: 10 % núdzové výdavky, 10 % dôchodok, 10 % investovanie.

Tak ako sa mení váš život, bude sa meniť aj štruktúra rozpočtu. Napríklad mladší ľudia na začiatku kariéry dajú na bývanie viac. Dôležité je určiť si priority a vedieť, kam smerujete.

Doprajte si, ale nerozhadzujte

Ak sa vaša finančná situácia zlepšila, treba si, samozrejme, dopriať aj to, čo máte radi. Koniec koncov, vyšší plat je odmenou za vašu šikovnosť. Takže sa odmeňte niečím, čo vám urobí radosť. Ak dlho túžite po drahšom kúsku oblečenia, kúpte si ho. Pozor však na nenápadne unikajúce zdroje, napríklad za pravidelne sa obnovujúce predplatné, ktoré nevyužívate. Alebo za streamovaciu službu, kde ste si pozreli jeden film.

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Štatúty, predajné prospekty a Dokument s kľúčovými informáciami s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a. s., a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a. s., a na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizonslovakia.com a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam opísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme konečné investičné rozhodnutie.

V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektmi môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, možno získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti možno získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.     

  Starostlivosť od VÚB Magnifica

  Váš osobný bankár je pripravený sprevádzať Vás svetom peňazí a odborne Vám poradiť. Využite jeho služby – odporúčame pravidelne raz za rok alebo vždy, keď nastanú vo Vašom živote veľké zmeny.

  Kontaktujte svojho bankára ešte dnes.

  Kontaktovať

  Ešte nemáte osobného bankára? Ak máte záujem o služby Magnifica, nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.