36
17. apríla 2023

Termínované vklady sa opäť začínajú vyplácať

Text: Anna Martausová
Ilustrácie: Barbora Žižková

Inflácia nás núti hľadať spôsoby ako ochrániť svoje úspory. Jedným z nich môže byť termínovaný vklad v mene CZK s úrokom 6,15 % p. a.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Ešte pred pár mesiacmi sme nad financiami a ich zhodnotením uvažovali úplne iným spôsobom ako dnes. Za turbulentnými zmenami v našom prístupe k peniazom stoja udalosti posledných rokov a najmä posledných mesiacov. Po pandémii prišla vojna na Ukrajine a nadväzujúce zmeny na finančnom trhu, spomedzi ktorých v každodennom živote najviac pociťujeme dôsledky zvýšenej inflácie. Preto sa každý z nás snaží nájsť spôsoby, ako svoje úspory ochrániť. Jedným z nich môže byť termínovaný vklad.

Prečo úroky na vkladoch stúpajú?

Úroky na vkladoch v poslednom čase opäť rastú, čo súvisí s aktuálnym vývojom ekonomickej aj finančnej situácie na svetových trhoch. Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich celkovú úroveň úrokových sadzieb a tým aj úroky na vkladoch je základná úroková sadzba centrálnych bánk. 

„Európska centrálna banka začala v druhej polovici minulého roka zvyšovať základnú úrokovú sadzbu eura, ktorá sa momentálne nachádza na úrovni 3,5 %,“ vysvetľuje Patrik Loarte, špecialista z oddelenia depozít, investícií a sporiacich produktov VÚB. Hlavným cieľom zvyšovania úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk je pomoc pri znižovaní inflácie naspäť na cieľovú hladinu.

Zdroj: Trading Economics

Spravidla platí, že keď centrálna banka zvyšuje základnú úrokovú sadzbu, ako je to aj teraz, stúpajú aj úroky na vkladoch. Banky sa tak snažia získať finančné prostriedky, aby mohli svojim klientom ponúkať lepšie finančné produkty a pomôcť im zlepšiť ich finančnú situáciu.

Aké sú dôvody zvýšenej inflácie a nárastu úrokových sadzieb?

 • dlhodobé nalievanie peňazí do ekonomiky zo strany centrálnych bánk
 • vojnová kríza na Ukrajine
 • rýchle zdražovanie palív v priebehu druhého a tretieho štvrťroka 2022

„V Českej republike, Maďarsku či Poľsku je väčší priestor na zvyšovanie úrokových sadzieb na vkladoch, no zároveň je priemerná výška inflácie v daných krajinách vyššia ako priemer eurozóny,“ dodáva Patrik Loarte. Ak sa teda porovnávame so svojimi susedmi, ešte vždy sme na tom na Slovensku o čosi lepšie.

Nie sme v tom sami

V Českej republike je aktuálne základná úroková sadzba Českej národnej banky vo výške 7 % a platí už od 23. 6. 2022. V Poľsku je základná úroková sadzba vo výške 6,75 % a platí už od 7. 9. 2022. V Maďarsku je základná úroková sadzba vo výške až 13 % a platí už od 27. 9. 2022.

Čo môžeme čakať v najbližšom období?

Eurostat vo svojej správe zverejnil, že ročná miera inflácie v eurozóne bola vo februári 2023 >= 8,5 %, v januári 2023 >= 8,6 %. V porovnaní s 9,2 % v decembri minulého roka má teda opäť klesajúcu tendenciu. Predpoklad je, že priemerná výška inflácie bude naďalej mierne klesať, čo by malo mať vplyv aj na úpravu úrokových sadzieb.

Patrik Loarte prognózuje: „Predpoklad je, že ešte v tomto kalendárnom roku by úrokové sadzby ECB mali mierne stúpať. V roku 2024 by sa však už mali začať opäť znižovať.“

Aký úrok ponúka aktuálne VÚB?

Ako odpoveď na rastúce úroky vkladov ponúka VÚB svojim klientom Kombiprodukt/Kombiprodukt Magnifica. Ide o kombináciu tradičného termínovaného vkladu a investície do vybraných podielových fondov správcovskej spoločnosti EURIZON SK alebo EURIZON LUX. 

„Vkladaná suma sa rozdelí takto: 1/3 do termínovaného vkladu a 2/3 do podielových fondov. Na termínovanom vklade tohto produktu je najvyššie dostupné zhodnotenie 4,40 % ročne platné pre prvých 12 mesiacov viazanosti. Pri investovaní je zasa možné vybrať si z desiatich ponúkaných podielových fondov,“ objasňuje podrobnosti produktu odborník. 

Produkt je určený pre prostriedky, ktoré si chcete odložiť ako rezervu na dlhšie obdobie. Ak by ste predsa len potrebovali vybrať peniaze skôr ako po roku, je to možné, no úrok na termínovanom vklade bude nižší. Pri výberoch z niektorých podielových fondov pred uplynutím termínu sa zasa platí výstupný poplatok.

Príklad:
Celková suma investície – 20 000 EUR
Suma do termínovaného vkladu – 6 666,67 EUR
Investícia do podielového fondu (fondov) – 13 333,33 EUR

Ročný vyplatený úrok za termínovaný vklad – 237,6 EUR (hrubý úrok 293,33 a daň z úroku 55,73 EUR)
Zhodnotenie investície – záleží na výkonnosti vybraného podielového fondu.

Podielový fond vyberajte obozretne

Vždy zvážte mieru rizika podielového fondu, do ktorého chcete investovať. Myslite na to, že investícia má obdobia rastu, ale aj obdobia poklesu. Vždy je rozumné rozložiť svoje úspory medzi klasické sporiace produkty a investície do podielových fondov. Pre sporiace produkty môže byť časový horizont krátkodobý alebo strednodobý. Investícia do podielových fondov sa odporúča na dlhšie obdobie.

Sú termínované vklady bezpečné?

Ako vysvetľuje Patrik Loarte, ide o bezpečný spôsob zhodnocovania peňazí. „Výnos je zaručený, pretože vklad sa úročí pevnou úrokovou sadzbou, ktorá platí počas celého obdobia viazanosti,“ objasňuje.

Aké sú výhody termínovaného vkladu?

 • Zhodnotenie voľných peňažných prostriedkov na termínovanom vklade je výhodnejšie ako pri bežných účtoch.
 • Bezplatné zriadenie a vedenie termínovaného vkladu.
 • Termínovaný vklad podlieha ochrane vkladov v zmysle platnej legislatívy.
 • Termínovaný vklad je ľahko dostupný.
 • Správa termínovaného vkladu je časovo nenáročná.

Ak by sme nechali peniaze na bežnom účte, úroková sadzba je 0 % p. a. To v praxi znamená, že ročný vyplatený úrok bude 0 eur. Ak by sme však prostriedky uložili na termínovaný účet s dĺžkou viazanosti 36 mesiacov a úrokovou sadzbou 1,80 % p. a., potom pri sume 1000 eur by čistý vyplatený úrok za rok predstavoval 14,58 eura (hrubý úrok 18 eur mínus daň z úroku 19 %, čiže 3,42 eura). 

Samozrejme, čím viac peňazí na termínovaný účet vložíme, tým viac môžeme získať. Vyššie úročenie je vždy podmienené výškou vkladu. Pri určitej vyššej sume vkladu je možné dokonca aj požiadať o individuálnu úrokovú sadzbu.

Môžu aj Slováci využiť úrok z vkladu 6,15 %, ako momentálne VÚB ponúka v ČR?

„VÚB SK má v ponuke aj termínovaný vklad v mene CZK s ročnou viazanosťou a s úrokovou sadzbou 6,15 % p. a. Je primárne určený pre klientov, ktorí majú úspory v tejto mene, resp. majú v ČR nejaký príjem. Klient si môže produkt zriadiť v pobočke VÚB v SR.

Okrem toho môžu Slováci využiť Sporenie bez limitov – najmä tí, ktorí pracujú v ČR, keďže produkt je ponúkaný len v mene CZK.  Produkt sa dá zriadiť len online a je to veľmi jednoduché,“ vysvetľuje Patrik Loarte.

Medzi hlavné výhody Sporenia bez limitov patrí:

 • bezplatné zriadenie a vedenie účtu,
 • zvýhodnené úročenie vkladu,
 • denné pripisovanie úrokov k istine, t. j. každý deň sa úročí vyššia suma vkladu,
 • možnosť kedykoľvek vkladať, prevádzať a vyberať finančné prostriedky z účtu,
 • prevody na účet a z účtu nie sú spoplatnené,
 • vklad je chránený v zmysle platnej legislatívy SR do výšky 100-tisíc eur na 1 klienta,
 • podľa aktuálneho kurzu ČNB cca na 2,5 mil. českých korún.

VÚB banka zároveň od 2. 5. 2023 priniesla už štvrtú emisiu produktu Štruktúrovaný depozit, ktorý je viazaný na presne stanovenú dĺžku viazanosti – pre klientov je vždy garantovaná základná úroková sadzba 2 % p. a. a pri priaznivom vývoji kurzu českej koruny klient môže dostať vyplatený bonusový úrok 1 % p. a.. Na aktuálnu IV. emisiu tohto vkladu sa nevzťahuje vstupný poplatok a všetky dodatočné informácie sú dostupné na  https://www.vub.sk/ludia/sporenie/terminovany-vklad/premiovy-vklad.html. Emisie Štruktúrovaného depozitu sú časovo a objemovo limitované. 

Patrik Loarte

špecialista z oddelenia depozít, investícií a sporiacich produktov VÚB banky

 

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. 
Viac informácií o produkte Prémiový vklad, ktorý predstavuje štruktúrovaný vklad v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), a o rizikách s ním spojených (a presné podmienky získania bonusového úroku) nájdete v produktovej dokumentácii dostupnej na www.vub.sk.

  Starostlivosť od VÚB Magnifica

  Váš osobný bankár je pripravený sprevádzať Vás svetom peňazí a odborne Vám poradiť. Využite jeho služby – odporúčame pravidelne raz za rok alebo vždy, keď nastanú vo Vašom živote veľké zmeny.

  Kontaktujte svojho bankára ešte dnes.

  Kontaktovať

  Ešte nemáte osobného bankára? Ak máte záujem o služby Magnifica, nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.