Zo sveta Magnifica

Osobná bankárka: Investičné portfólio navrhujem klientom na mieru

Text: Dagmar Vinterová
Fotografie: Nika Kňažková

Postarať sa o svoje peniaze, dobre si ich rozložiť a vybrať si najvhodnejšie riešenia dnes zvládnete s pomocou osobnej bankárky za hodinku. Viktória Rumanová z pobočky Magnifica v Banskej Bystrici rozpráva, ako vyzerá jej každodenná práca s klientmi a ako jej ju uľahčuje InvestPlan*.

Osobná bankárka klientovi najprv načúva

Keď k Viktórii Rumanovej príde do Magnifica centra nový klient, na prvom stretnutí sa ho veľa pýta a načúva mu. Jej cieľom je zistiť, aké má plány, skúsenosti, vzdelanie, pohľad na peniaze. Zisťuje, akým typom človeka a investora je. 

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára a samostatnej siete pobočiek ponúka aj službu InvestPlan. Vďaka nej dokážu osobní bankári pri investičnom poradenstve využiť podporu sofistikovanej metódy a navrhnúť pre klienta investičné portfólio, ktoré odráža jeho potreby, skúsenosti a znalosti.

Zaujíma ju, ako klient znáša riziko – či je skôr obozretnejší, konzervatívnejší alebo je dynamickejší a akceptuje vyššiu mieru rizika. Klient si určuje aj to, akú sumu potrebuje mať poruke na krátkodobé výdavky a akú potrebuje rezervu na nepredvídané situácie.

Viktóriu Rumanovú práca s ľuďmi baví: „Nie je to stereotypná práca, pretože každý klient je iný. Každé stretnutie prináša niečo nové, každý jeden z rozhovorov s klientom posúva ďalej aj mňa ako človeka. Mám veľmi zaujímavé porftólio klientov. Často majú atraktívnu prácu a človek sa o nich veľa dozvie.“

Odpovede sa spoja s dátami a vznikne návrh na optimálne rozloženie peňazí

Rozhovory, samozrejme, nie sú samoúčelné. Informácie, ktoré osobná bankárka počas nich získa, pomáhajú v odporúčaní pre klienta, ako vhodne rozložiť financie. V rámci služby InvestPlan s klientom vypĺňa investičný dotazník.

Do investičného dotazníka sa zároveň s vedomím klienta automaticky naťahujú z bankového systému dáta o účtoch, vkladoch či finančných produktoch, ktoré má klient vo VÚB banke. Pomáha to pri zefektívnení celého procesu a zabezpečení konzistentnosti zhromaždených informácii v súlade s legislatívnymi požiadavkami. 

„InvestPlan, interný nástroj využívaný pri poskytovaní investičnej služby investičné poradenstvo, nám na základe výsledku investičného dotazníka vygeneruje pre daného klienta vhodné možnosti, ako finančné prostriedky rozložiť.

Poskytuje nám komplexný pohľad na všetky financie klienta. Ponúka nielen investičné možnosti, ale aj rozloženie likvidity a rezervy do sporiacich účtov a termínovaných vkladov,“ opisuje Viktória Rumanová. 

Osobná bankárka spolu s klientom dostávajú do rúk modelové portfólio s grafmi a so znázorneniami. Vidia v nich krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé riešenia. Pridanou hodnotou je aj to, že klient vidí, akú malo konkrétne portfólio výkonnosť v minulosti a aká výkonnosť sa očakáva v budúcnosti. Môže si to jednoducho porovnať so súčasným stavom, ktorý takisto nájde vo výstupe – tzv. investičnom návrhu.

S novými klientmi si bankárka prejde všetko do detailu 

Osobná bankárka s klientom s investičným návrhom ďalej pracujú. „Prechádzame si všetko až do detailu, rozoberáme jeden finančný nástroj po druhom.

  Starostlivosť od VÚB Magnifica

  Váš osobný bankár je pripravený sprevádzať Vás svetom peňazí a odborne Vám poradiť. Využite jeho služby – odporúčame pravidelne raz za rok alebo vždy, keď nastanú vo Vašom živote veľké zmeny.

  Kontaktujte svojho bankára ešte dnes.

  Kontaktovať

  Ešte nemáte osobného bankára? Ak máte záujem o služby Magnifica, nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.

  Ak je v rámci navrhovaného odporúčaného portfólia nákup podielových fondov, pozeráme sa, na čo konkrétne je podielový fond zameraný, do akých aktív aktuálne investuje, aká je jeho rizikovosť a investičný horizont,“ vysvetľuje Viktória Rumanová.

  „Máme aj klientov, s ktorými už máme vytvorený dlhodobejší vzťah. Niektorí z nich si sledujú celé svoje portfólio a sú dosť zdatní. Stane sa, že majú jasnú predstavu o rozložení investícií do podielových fondov. Ak im ponúkneme možnosti, ktoré sa nezhodujú s ich predstavou, vieme sa na to pozrieť a prípadne upraviť navrhované portfólio v súlade s klientovým investičným profilom a jeho preferenciami. Systém nám následne vyhodnotí, či je dané riešenie pre klienta vhodné,“ opisuje Viktória Rumanová.

  Prevody a trvalé príkazy vie bankárka nastaviť počas online stretnutia 

  „Keď klient odsúhlasí investičný návrh, prechádzame do nášho systému, kde následne sprocesujeme predaj. Vieme to urobiť buď na osobných stretnutiach, alebo už aj online počas virtuálnych stretnutí.

  Všetko dokážeme poslať na podpis na diaľku cez internetbanking. Pre klientov je to absolútne komfortné,“ pochvaľuje si Viktória Rumanová. 

  Prvé stretnutie je začiatkom dlhodobej starostlivosti

  InvestPlan nepomáha klientovi a osobnej bankárke len na prvom stretnutí. Klientovo portfólio sleduje dlhodobo. 

  Situácia na trhu sa dynamicky mení. V rámci služby InvestPlan neustále vyhodnocujeme, či sa niektorá zo súčastí portfólia medzičasom nestala pre klienta nevhodnou.

  Zároveň monitorujeme výkonnosť portfólia. Systém pravidelne posiela výstupy s informáciami bankárke a aj klientovi sú zasielané pravidelné informácie o vhodnosti či nevhodnosti jeho portfólia.

  „Na základe informácií, ktoré InvestPlan analyzuje a posiela, viem klienta kontaktovať, keď je potrebné niečo upraviť. Dohodneme si spoločné stretnutie online alebo v pobočke a spolu sa vieme znova pozrieť na rozloženie portfólia a jeho prehodnotenie,“ hovorí Viktória Rumanová.

  S InvestPlanom môže dať bankárka klientovi odporúčania

  So zavedením služby investičného poradenstva InvestPlan sa Viktórii Rumanovej zmenil rytmus práce: „Predtým sme nemohli dávať klientovi odporúčania.

  Moje investície majú plán

  Vďaka novej službe Investplan je váš bankár schopný namodelovať pre vás vhodné portfólio a poskytovať vám pravidelné investičné odporúčania.

  Zistiť viac

  Mohli sme mu iba povedať, aké produkty máme k dispozícii, a rozhodnutie sme nechávali na ňom. Ľudia majú rôzne preferencie a nie vždy si vyberajú to, čo je pre nich najvhodnejšie,” opisuje. 

  „Služba InvestPlan je veľkou pomôckou v tom, že portfólio je navrhnuté priamo pre konkrétneho človeka. Vnímam to ako ochranu klienta: neodporúčame mu nič, čo preňho nie je vhodné. Portfólio je vytvorené tak, aby bolo čo najvhodnejšie rozložené.“

  Niektorí klienti sú prekvapení

  Viktória Rumanová svojim klientom odporúča investičné poradenstvo s využitím InvestPlanu: „Nezameriavame sa len na jednorazové investície, keď má niekto veľa peňazí. Poradenstvo je vhodné aj pre klientov, ktorí investujú pravidelne.“ 

  Viktória Rumanová

  Osobná bankárka 

  Vo VÚB banke pracuje od roku 2008, v pobočke vystriedala väčšinu pozícií. Ponuku prejsť do Magnifica centra vnímala ako veľkú príležitosť. Práca s ľuďmi ju obohacuje a pochvaľuje si osobnejší kontakt s klientmi.

  Služba investičné poradenstvo je bez poplatku a podľa bankárky sa o sebe môžete dozvedieť informácie, ktoré ste možno ani nevedeli: „Stalo sa mi, že klienta veľmi pobavilo, keď mu na základe dotazníka vyšlo, že je dynamický investor. Myslel si o sebe, že je totálne konzervatívny. No keď sme sa rozprávali a prešli sme si otázky jednu po druhej, uznal, že sa dozvedel niečo, čo by o sebe predtým nepovedal.“

  „Stretnutie s osobným bankárom a predstavenie InvestPlanu treba vyskúšať. Uvidíte, aké máte možnosti, a už bude len na vás, či sa ich rozhodnete využiť,“ uzatvára Viktória Rumanová.

  S investovaním je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a. s. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, VÚB, a. s., neposkytuje investičnú službu riadenie portfólia podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch). Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

  *InvestPlan predstavuje investičnú službu investičné poradenstvo podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

  FB Buttons