45
20. februára 2024

Ako efektívne investovať počas rôznych životných období

Text: Zuzana Kubalová
Ilustrácie: Barbora Žižková

Mali by single dvadsiatnici investovať inak ako štyridsiatnici s deťmi či dôchodcovia? Ako prechádzame rôznymi fázami života, mení sa naša osobná situácia, kariéra, priority aj výdavky. Prečítajte si, ako týmto zmenám prispôsobiť váš osobný finančný plán a investičnú stratégiu.

Slováci sa spoliehajú na investičné aktíva oveľa menej ako ostatní Európania. Na vkladových účtoch máme podľa Petra Margetinyho, vedúceho oddelenia predaja a stratégie rozvoja v Eurizon Asset Management Slovakia, viac ako 40 miliárd eur, ktoré sa nezhodnocujú a zároveň na hodnote strácajú.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Aby sme sa investovania zbytočne neobávali, stačí porozumieť, ako funguje a ako súvisí s rôznymi finančnými nárokmi počas našich životov. Ide totiž o dlhodobú záležitosť – čím dlhší je investičný horizont, tým vyšší zisk môžete dosiahnuť a tým viac sa znižuje riziko straty.

Čo ovplyvňuje investičnú stratégiu v rôznych obdobiach života?

Okrem osobných faktorov, ako vek, rodina, kariéra, výška príjmu a pod., ovplyvňuje našu stratégiu aj miera investičného rizika, ktorú sme ochotní akceptovať. Výrazný vplyv na ňu má to, ako fungovaniu finančných trhov rozumieme, či máme s investovaním nejaké pozitívne skúsenosti… Počas života sa prirodzene mení podľa toho, čo zažijeme alebo či sa v oblasti investovania vzdelávame.

Významným vplyvom je aj situácia na finančnom trhu a v ekonomike celkovo. Momentálne napríklad odborníci okrem akcií odporúčajú aj nákup dlhopisov, keďže sa predpokladá, že ich ziskovosť bude aj tento rok stúpať. Súčasná doba je pre investovanie priaznivá. Vlaňajšie zisky akcií prekročili v niektorých prípadoch 25 percent a podľa historických skúseností by trhy mohli rásť aj tento rok.

Všetky tieto faktory sa odrážajú v rôznych investičných stratégiách, ktoré si počas života volíme.

Som single a začínam pracovať. Ako investovať v dvadsiatke?

Ak ste práve začali zarábať, bývate zatiaľ v podnájme alebo u rodičov, máte výhodu. Napriek pravdepodobne nižšiemu príjmu ešte nemusíte riešiť náklady spojené s rodinou. Ďalšou výhodou z hľadiska investovania je váš vek. Čas totiž hrá vo váš prospech.

Dlhodobá investičná stratégia umožňuje tzv. zložené úročenie, keď vám zarábajú aj investované výnosy, ktoré ste už investovaním zarobili. Čím dlhšie necháte peniaze takto pracovať, tým vyššia môže byť konečná suma.

„Mladý človek by mal investovať čo najviac dynamicky. Orientovať sa prevažne na akciové trhy, kde je potrebné dodržať dlhodobý časový horizont.“

„S investovaním je vhodné začať čo najskôr po vstupe na pracovný trh. Z peňazí, ktoré nespotrebujete, si čo najviac odkladajte a investujte napríklad do podielových fondov. Pre mladého človeka je vhodné dynamickejšie investovanie, napríklad zamerať sa na akciové trhy, kde je potrebné dodržať dlhodobý časový horizont, kde je pri naplnení investičného horizontu šanca vyššieho zhodnotenia. V tomto veku to nie je nič náročné, keďže mladý človek strávi na pracovnom trhu približne 40 rokov,“ konštatuje Peter Margetiny.

Mladý človek sa nemusí báť ani potenciálne vyššieho rizika akciových fondov, lebo má dosť času na kompenzáciu prípadných krátkodobých strát. Ak navyše bude mať dostatočne diverzifikované investičné portfólio (akcie, dlhopisy a iné aktíva), zvyšuje svoje šance na vyššie výnosy a znižuje tak riziko svojej investície.

Peter Dudák: Slováci bohatnú, InvestPlan tomu vychádza v ústrety

Prečítajte si

Netreba zabúdať, že váš mesačný rozpočet by mal byť vyvážený a mali by ste tvoriť aj rezervu na nečakané výdavky. No na začiatku môžete začať aj s investovaním niekoľkých desiatok eur mesačne. O zvyšok sa postará zložené úročenie. Ideálne je, ak sa investovaných peňazí čo najdlhšie nedotknete, získané výnosy tým reinvestujete.

Mám rodinu a hypotéku. Investície v tridsiatke a štyridsiatke

S pribúdajúcim vekom začíname uvažovať o rodine, často prichádza svadba, deti… Ľudia so skúsenosťami zvyčajne zarábajú viac ako mladí absolventi. Zároveň si však potreby rodiny vyžadujú vyššie výdavky.

Ani v tridsiatke či štyridsiatke nie je neskoro začať investovať, napr. do podielových fondov. Ak už portfólio máte, ideálne je, ak z dlhodobých investícií nečerpáte a z vyššieho príjmu vykryjete vyššie náklady na život, prípadne si môžete založiť strednodobé alebo krátkodobé investičné sporenie, z ktorých môžete v budúcnosti zaplatiť školné alebo doplatiť hypotéku.

V tomto období sa odporúča rozmýšľať aj nad životným poistením, ktorého úlohou je chrániť poistenca aj jeho blízkych pred výpadkom príjmu. Premýšľať o ňom by mali najmä ľudia, ktorí nemajú dostatočnú finančnú rezervu.

Som pred dôchodkom. Čo mám zmeniť?

Ak ešte v päťdesiatke nemáte investičné sporenie, z ktorého plánujete dopĺňať financie na dôchodku, odporúča sa založiť si ho čo najskôr alebo aspoň zvýšiť príspevky do pilierov dôchodkového systému.

„Aj ľuďom na dôchodku sa oplatí investovať, no podstatné je zohľadniť odporúčaný investičný horizont a mieru rizika viažuceho sa ku konkrétnym finančným nástrojom.“

Ak, naopak, pravidelne investujete, existujúce investičné portfólio by ste mali postupne presmerovať do viac konzervatívnych a v prípade DSS garantovaných fondov. Nie naraz, ale po častiach a s pribúdajúcim vekom.

Odporúčajú sa najmä dlhopisové, zmiešané alebo peňažné fondy. Časť peňazí bude stále dynamicky pracovať a časť bude vystavená menšiemu riziku krátkodobého poklesu.

Oplatí sa mi investovať, aj keď som dôchodca?

Človek môže investovať aj na dôchodku.

„Ak investujete iba pre seba na zvyšok života, môžete si zvoliť riešenia, ktoré vyplácajú dividendy alebo pravidelný kupónový výnos,“ spresňuje odborník.

10 praktických rád, vďaka ktorým sa pri investovaní zbytočne nepopálite

Prečítajte si

Ďalej však poukazuje aj na druhú možnosť. Ak výnosy z investovania nemajú slúžiť len na zabezpečenie samotného dôchodcu, môžete časť peňazí investovať do fondov. Tie sú totiž súčasťou dedičského konania a peniaze v nich sa môžu ďalej zhodnocovať pre deti a vnúčatá.

Úpravy investičných stratégií sa mnohým zdajú príliš komplikované. Ak patríte medzi nich, Peter Margetiny má radu aj pre vás:

„Klient môže osloviť svojho osobného bankára alebo investičného poradcu. Ten mu portfólio pomôže vyskladať na mieru podľa investičných cieľov, prispôsobí ich jeho rizikovému profilu a zohľadní životné zmeny.“

Peter Margetiny

vedúci oddelenia predaja a stratégie rozvoja v Eurizon Asset Management Slovakia

Marketingová komunikácia vypracovaná spoločnosťou VÚB, a.s. v spolupráci s Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.   S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, sú založené na krátkodobých predpovediach vychádzajúcich z dôveryhodných informačných zdrojov dostupných v čase jeho vytvorenia. Materiál neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva alebo investičného prieskumu a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja.

 Štatúty, predajné prospekty a Dokument s kľúčovými informáciami, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, ako aj rizikového profilu alebo opisov rizík, sú v slovenskom jazyku na požiadanie k dispozícii v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a voľne k dispozícii na www.vub.sk a/alebo www.eurizonslovakia.com a/alebo www.eurizoncapital.lu. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentami uvedenými v tomto odseku a mal by vziať do úvahy všetky tam popísané charakteristiky a ciele fondu ešte pred tým, ako prijme svoje konečné investičné rozhodnutie.

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora. Viac informácií týkajúcich sa aspektov udržateľnosti je možné získať v dokumente Zodpovedné investovanie dostupnom na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

    Starostlivosť od VÚB Magnifica

    Váš osobný bankár je pripravený sprevádzať Vás svetom peňazí a odborne Vám poradiť. Využite jeho služby – odporúčame pravidelne raz za rok alebo vždy, keď nastanú vo Vašom živote veľké zmeny.

    Kontaktujte svojho bankára ešte dnes.

    Kontaktovať

    Ešte nemáte osobného bankára? Ak máte záujem o služby Magnifica, nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.