33
20. januára 2023

Čo je ESG a prečo je dobré pre planétu aj vašu firmu

Text: Dagmar Vinterová
Ilustrácie: Martina Světlíková

Ak je firma ekologickejšia, prínosnejšia pre spoločnosť a lepšie riadená, prináša jej to výhody u zákazníkov, zamestnancov aj partnerov. Vykročiť na cestu ESG pritom môže každý.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

ESG je skratkou z troch anglických slov: environmental, social a governance. Veľké firmy podstupujú nákladné zmeny, aby sa mohli dať certifikovať. Získavajú tým množstvo výhod: ESG skóre je dôležitým kritériom pre investorov. Ale aj malé firmy, pre ktoré je certifikát nedosiahnuteľný, môžu získať mnoho benefitov, keď sa vydajú na cestu k udržateľnosti.

Každý má inú štartovaciu čiaru

ESG je abstraktný pojem. Skrývajú sa za ním tri veľké oblasti a v nich nespočetné množstvo rôznych drobných, ale i väčších opatrení, ktoré môžete zaviesť aj vo svojej firme.

To, že je spoločnosť silná v jednej oblasti, nezaručuje skvelé výsledky v ďalších dvoch. Je preto dôležité prijímať vhodné opatrenia a potrebné kroky vo všetkých troch oblastiach. Na začiatok si však môžete zvoliť tú, ktorá je vám hodnotovo najbližšia, a priniesť zmeny, ktoré sú podľa vášho názoru najprospešnejšie nielen pre vašu firmu, ale aj pre spoločnosť a životné prostredie. Postupne sa potom pomalými krokmi môžete posúvať k trvalej udržateľnosti vo všetkých troch oblastiach.

Tri cesty k väčšej udržateľnosti

V oblasti životného prostredia sa nemusíte hneď zaviazať, že dosiahnete uhlíkovú neutralitu a cirkulárny obchodný model. Na začiatok stačí urobiť malé kroky, napríklad:

 • Znížte spotrebu energií: vymeňte osvetlenie, zateplite budovy, namontujte solárne panely.
 • Znížte spotrebu vody: vymeňte trávniky na pozemkoch za terénne úpravy šetriace vodou, zachytávajte dažďovú vodu zo striech, namontujte v priestoroch pre zamestnancov úspornú sanitu.
 • Znížte množstvo odpadu: používajte opätovne využiteľné alebo recyklované materiály, keď už nie priamo vo svojich produktoch, tak aspoň v obaloch.
 • Podporujte zamestnancov vo využívaní ekologickej dopravy: zriaďte v priestoroch sprchu pre cyklistov, podporujte spolujazdu či používanie verejnej dopravy.
 • Ak je to možné, vyberajte (alebo vychovajte) si miestnych dodávateľov, znížite tak vplyv dopravy na životné prostredie a podporíte miestnu ekonomiku.

Aj vaša firma má dosah na spoločnosť, v ktorej žijeme. Na vytvorenie pozitívnej stopy stačia drobnosti, napríklad:

 • Podporte miestne komunity. Postarajte sa o ľudí v mieste svojho podnikania. Môžete pomôcť napríklad miestnym športovým klubom, rodičovským centrám či samospráve – a to nielen finančne, ale aj dobrovoľníckou prácou či organizovaním podujatí.
 • Podporte rôznorodosť a zabezpečte, aby sa všetci zamestnanci cítili zahrnutí a docenení. Podporujte zdravú rovnováhu medzi prácou a súkromným životom. Ak sa to dá, ponúknite zamestnancom flexibilné pracovné úväzky.
 • Podporte rozvoj zamestnancov. Ponúknite im príležitosti na vzdelávanie či zapojenie do mentorských programov.

V oblasti riadenia tiež môžete začať v malom a postupne začleňovať ďalšie oblasti, napríklad:

 • Zadefinujte si pravidlá. Stanovte si jasné zásady a postupy prijímania rozhodnutí, riadenia rizík a etického a transparentného podnikania.
 • Buďte transparentní. Jasne komunikujte o svojom postupe.
 • Rozvíjajte etické obchodné praktiky. Vytvorte štandardy na predchádzanie korupcii, klientelizmu a na vylúčenie konfliktu záujmov. 
 • Vytvorte pravidlá spravodlivého odmeňovania manažmentu i zamestnancov.

Čo z toho budete mať?

Kým sa vydáte na cestu k väčšej udržateľnosti, je dôležité stanoviť si ciele. Uvažujte, v čom by vám udržateľnosť mala pomôcť. Zamyslite sa, či je v súlade s hodnotami vašej spoločnosti.

Udržateľnosť vám môže priniesť viacero výhod. Jednou z nich je konkurenčná výhoda: spoločnosti, ktoré dodržiavajú princípy ESG, získavajú konkurenčnú výhodu.

V súčasnosti čoraz viac investorov, spotrebiteľov, zamestnancov či klientov rozmýšľa nad tým, kde skončia peniaze, ktoré vynaložia na produkty a služby. Ak dáte jasne najavo, že stojíte za princípmi ESG, môžete prilákať klientov, ktorým záleží na našej spoločnej budúcnosti.

Druhou výhodou je, že vám to môže pomôcť získať a udržať si zamestnancov, ktorí budú skutočným prínosom pre firmu. Najžiadanejší zamestnanci si dnes môžu vyberať.

Čoraz častejšie medzi ich kritériá patrí nielen plat a benefity, ale aj spoločenský prínos ich práce aj samotnej firmy, ktorej sa upíšu.

Ako investovať do ESG podielových fondov

Prečítajte si

Treťou výhodou je, že ak vyznávate hodnoty ESG, ľahšie nájdete cestu medzi partnerov s rovnakými prioritami. Sú medzi nimi firmy v ekosystéme, ktorý praje inováciám a od ktorých sa budete môcť učiť na mnohých úrovniach.

A v neposlednom rade môžete za vynaloženú snahu získať aj výhodný podnikateľský úver. VÚB banka sa snaží podporiť firmy, ktoré majú pozitívny prínos, prostredníctvom zníženej úrokovej sadzby na TERRA úveroch.

Analyzujte, kde sa práve nachádzate

Keď pochopíte svoje ciele, je čas analyzovať vaše súčasné obchodné praktiky. Ktoré z vašich zavedených procesov by sa mohli zlepšiť z hľadiska ESG? Sú vaši dodávatelia udržateľní? Minimalizujete svoj vplyv na životné prostredie? Zaobchádzate s zamestnancami spravodlivo a eticky? 

Odpovede na tieto otázky vám pomôžu identifikovať, v ktorých oblastiach je priestor na zlepšenie.

Vytvorte si plán a zapojte ľudí

Keď ste identifikovali oblasti zlepšenia, je čas vypracovať akčný plán – aké kroky môžete podniknúť, aby ste boli viac v súlade s princípmi ESG. 

Keď už máte vypracovaný akčný plán, je dôležité vzdelávať zamestnancov. Ak chcete vytvoriť kultúru udržateľnosti a zabezpečiť, aby sa zamestnanci aktívne zapájali, musia rozumieť dôvodom zmien a vidieť v nich hodnotu.

Viac informácií o udržateľnom rade VÚB TERRA radi poskytneme vo firemných pobočkách VÚB banky.

Prečítajte si

 

 

  Starostlivosť od VÚB Magnifica

  Váš osobný bankár je pripravený sprevádzať Vás svetom peňazí a odborne Vám poradiť. Využite jeho služby – odporúčame pravidelne raz za rok alebo vždy, keď nastanú vo Vašom živote veľké zmeny.

  Kontaktujte svojho bankára ešte dnes.

  Kontaktovať

  Ešte nemáte osobného bankára? Ak máte záujem o služby Magnifica, nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.