40
14. septembra 2023

Investičná koordinátorka: Našou prácou je ukázať ženám, že investovanie nie je zložitá veda

Text: Kristína Zrnčíková
Fotografie: Magdaléna Tomalová

Mnohé ženy stále veria, že bez perfektnej znalosti finančných trhov nebudú schopné správne investovať. Podľa Michaely Manczalovej, riaditeľky retailovej pobočky a regionálnej investičnej koordinátorky, perfektná znalosť nie je potrebná, pretože je práve úlohou banky pomáhať ženám zhodnocovať ich úspory na základe ich dlhodobých cieľov. 

„Rovnako ako potrebujete mechanika na opravu vozidla, lekára na diagnostiku ochorenia alebo elektrikára na zapojenie zástrčky, tak pri financiách sme tu práve my. Na to, aby sme vám v investovaní vedeli čo najlepšie poradiť, musíme poznať vašu finančnú situáciu, plány či očakávania, ale aj postoj k riziku, ktoré ich môže z pohľadu financií ovplyvniť,“ vysvetľuje koordinátorka.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Michaela Manczalová v rozhovore hovorí aj o tom, kedy a ako investujú ženy v porovnaní s mužmi, prečo je budovanie finančného majetku pre ženy ešte dôležitejšie ako pre mužov a akými spôsobmi ženy motivovať k tomu, aby sa investovať nebáli. 

Podľa najnovšieho globálneho prieskumu firmy Fidelity dosahujú ženy investorky z hľadiska výnosov lepšie výsledky ako muži. Prekvapilo vás to?

Neprekvapuje ma to. Ženy sú vo všeobecnosti zodpovednejšie, trpezlivejšie, nerady riskujú a majú ochranársky syndróm. Trávia viac času plánovaním a rozhodovaním a až potom konajú. Vďaka týmto kvalitám si vedia lepšie rozložiť riziko svojich investícií a menej do nich zasahovať, čo im prináša vyšší výnos.

Ženy potrebujú mať v prvom rade dlhodobý cieľ. Keď už vedia, prečo chcú začať investovať, tak svoj cieľ zodpovedne dodržiavajú. Muži sa, samozrejme, tiež snažia sledovať svoj cieľ, no majú väčší sklon k špekulatívnym investíciám, keď ich poháňa vzrušenie z vidiny rýchleho zisku, a často nakoniec svoje schopnosti precenia.

Napriek týmto vlastnostiam celosvetovo investuje menej žien než mužov. Ako je to vo VÚB banke?

Prekvapivo vyrovnané. Keď porovnáme čisto investičné produkty, ako jednorazové investície do podielových fondov alebo dlhodobé investičné sporenie, ženy a muži v podstate investujú v takmer rovnakom počte – jednorazovo do podielových fondov investuje 51 % žien a v investičnom sporení majú ženy podiel 49 %.

Keď sa pozrieme na vekovú štruktúru klientov, ktorí zhodnocujú svoje úspory investovaním, do 60 rokov veku prevládajú muži a od 60 rokov investuje viac žien. To je hlavne z dôvodu, že v určitom období prechádzajú úspory mužov na ženy.

Prečo úspory mužov v určitom veku prechádzajú na ženy?

Pretože ženy žijú v priemere o 8 rokov dlhšie ako muži. V dôsledku toho majetok muža prechádza na ženu.

Aký je priemerný vek investoriek vo VÚB banke?

Ak sa opäť pozrieme len na investičné produkty, priemerný vek žien, ktoré investujú pravidelne v rámci investičného sporenia, je 52 rokov, pri jednorazových investíciách priemerný vek narastie až na 60 rokov. Na porovnanie, u mužov je priemerný vek 49 rokov pri investičnom sporení a 58 rokov pri jednorazovej investícii. 

To znamená, že Slováci a Slovenky s investovaním začínajú výrazne neskoro. Ako národ sme možno sporiví, vieme si peniaze odkladať, no stále nevieme, akým spôsobom ich zhodnocovať. 

Mladí na jednej strane chápu, že si majú odkladať, a mnoho z nich to aj robí, ale svoje úspory držia na bežných či sporiacich účtoch. Vekom si začnú viac uvedomovať, ako im investovanie dokáže pomôcť napríklad na dôchodku, a obrátia sa na nás. Samozrejme, začať s investovaním sa oplatí v akomkoľvek veku, no čím skôr sa mladí – a najmä mladé ženy – začnú pripravovať na budúcnosť, tým lepšie sa budú mať. 

Prečo myslíte, že by sa o investovanie mali zaujímať najmä ženy? 

Ženy sú vo všeobecnosti menej finančne zabezpečené než muži. Majú v priemere nižšie platy, a teda aj nižšie dôchodky. Vo vrcholových pozíciách dominujú skôr muži a mnoho žien stále za živiteľa rodiny považuje muža.

Ďalším dôležitým aspektom je materská dovolenka, počas ktorej ženám vypadne príjem a zároveň kariérne stagnujú, čo ich často stojí vyššiu pozíciu vo firme a s ňou spojený vyšší plat. Preto je pre ne finančne náročnejší aj odchod do dôchodku. Z týchto dôvodov je otázka zhodnocovania a budovania finančného majetku pre ženy oveľa dôležitejšia ako pre mužov.

77 % Sloveniek však považuje investovanie za zložitú vedu a myslí si, že na to, aby mohli investovať, musia rozumieť vývoju na trhoch. 

Zo skúsenosti s klientmi a klientkami, ktorí sa prišli poradiť k nám do pobočky, sú znalosti o fungovaní finančných trhov u mužov a žien rovnaké. Pri oboch pohlaviach platí rovnaká obava z neporozumenia. V tomto prípade je na nás, aby sme im ukázali, že nemusia mať investovanie dopodrobna naštudované.

Rovnako ako potrebujete mechanika na opravu vozidla, lekára na diagnostiku ochorenia alebo elektrikára na zapojenie zástrčky, tak pri financiách sme tu práve my. Na to, aby sme vám vedeli čo najlepšie poradiť, musíme do detailu poznať vašu finančnú situáciu, plány či očakávania, ale aj postoj k riziku, ktoré ich môže z pohľadu financií ovplyvniť. 

Práve preto máme u nás v banke Osobný finančný plán a Investičné poradenstvo, rovnako ako má lekár zdravotný záznam či mechanik servisnú knižku od auta.

Ženy však predovšetkým zaujíma, ako investovanie funguje procesovo – kedy môžu vložiť, kedy sa dostanú k úsporám, či môžu vkladať alebo vyberať online a podobne.

Prichádzajú sa k vám do pobočky radiť skôr ženy alebo muži?

Vo všeobecnosti prichádzajú narovnako. Rozdiel vnímam iba pri skupine afluentných klientov, teda klientov osobných bankárov Magnifica, ktorí majú vyšší príjem. Ide zväčša o mužov, pretože tí sú viac zastúpení vo vrcholových pozíciách, a teda aj viac zarábajú.

Päť prekážok, ktoré môžu ženám brániť vo väčšej finančnej nezávislosti 

Prečítajte si

Do akých produktov vaše klientky investujú najviac? Sú skôr konzervatívne alebo vás ich správanie v niečom prekvapilo?

Pri prvotnej komunikácii sú ženy pri výbere spôsobu zhodnotenia finančných prostriedkov zvyčajne opatrnejšie. No pokiaľ majú jasný cieľ či víziu, sú ochotné využiť aj iné nástroje ako sporiace účty či termínované vklady. 

Podľa mojich skúseností a vzhľadom na ich opatrnejší prístup volia skôr KOMBIprodukt, teda kombináciu termínovaného vkladu a investícií, kde je na termínovanom vklade aspoň čiastočná, alebo nejakú formu pravidelného investovania.

Ako by ste motivovali ženy k tomu, aby viac investovali?

V prvom rade sa treba zbaviť predsudkov, že kasu drží v rodine muž, pretože viac zarába, a teda väčšina finančných záležitostí sa má riešiť primárne s ním. Ďalej je dôležité zamerať sa predovšetkým na vaše priority – rodina, pocit istoty, vzdelanie detí či zabezpečenie na starobu.

My vo VÚB máme osobný prístup ku každému klientovi či klientke a práve na naplnenie týchto priorít spolu vytvárame Osobný finančný plán. Pokiaľ však iba hľadáte efektívny nástroj, ktorý vám rýchlo umožní začať s investovaním, máte možnosť zriadiť si investičné sporenie v rámci našej VÚB mobilnej apky alebo jednorazovo investovať cez náš internet banking. Je to naozaj jednoduché, no ak by ste predsa len mali otázky, osobný bankár je vám vždy poruke na telefóne.


Michaela Manczalová

Riaditeľka retailovej pobočky a regionálna investičná koordinátorka

Má na starosti podporu predaja investícií, edukáciu zamestnancov, koučing a tréning predajných zručností, ako aj navrhovanie nástrojov na zlepšenie predaja investícií a spoluprácu s inými útvarmi banky.

Marketingová komunikácia spoločnosti VÚB, a.s. S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, VÚB, a.s. neposkytuje investičnú službu riadenie portfólia podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).Viac informácií o produkte, jeho zložení, rizikách spojených s investovaním a aspektoch udržateľnosti, vrátane dokumentov, ktoré by ste mali zvážiť pred prijatím konečného investičného rozhodnutia (najmä Dokument s kľúčovými informáciami, Predajný prospekt, Štatút, Zodpovedné investovanie), nájdete na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk a na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. 

    Starostlivosť od VÚB Magnifica

    Váš osobný bankár je pripravený sprevádzať Vás svetom peňazí a odborne Vám poradiť. Využite jeho služby – odporúčame pravidelne raz za rok alebo vždy, keď nastanú vo Vašom živote veľké zmeny.

    Kontaktujte svojho bankára ešte dnes.

    Kontaktovať

    Ešte nemáte osobného bankára? Ak máte záujem o služby Magnifica, nechajte nám kontakt a my sa Vám ozveme.