24
17. marca 2022

Peniaze na účte do 10 sekúnd. Objem SEPA okamžitých platieb rastie

Text: Dagmar Vinterová
Fotografie: Soňa Maletz

SEPA okamžité platby fungujú na Slovensku iba pár týždňov, no očakáva sa, že sa postupne stanú štandardom. O tom, aké sú ich výhody a kto si ich obľúbil ako prvý, sme sa rozprávali s Dušanom Srncom. Vo VÚB banke riadi segment malého podnikania a malých a stredných firmiem.

V práci sa snažíte vyjsť v ústrety podnikateľom a poskytnúť im bankové služby podľa ich potrieb. Ako sa menia ich nároky? 

Stretávam sa nielen s malými podnikateľmi, ale aj s majiteľmi malých a stredných firiem s obratom do 50 miliónov eur. Mám možnosť komunikovať s ľuďmi, ktorí pôsobia v biznise a majú veľmi dobrý prehľad.

Čo je Magnifica?

Magnifica je nadštandardná starostlivosť o vybraných klientov VÚB banky. Okrem osobného bankára, samostatnej siete pobočiek, či služby InvestPlan, prináša aj hodnotný obsah, ktorý Vám ukáže, ako si peniaze nielen udržať a znásobiť, ale aj naplno užiť.

Momentálne pozorujeme veľmi silný trend prechodu do online prostredia. Pandémia zrýchlila digitalizáciu a zmenila očakávania klientov. Kedysi riešili v online svete len tie najjednoduchšie požiadavky. S tými zložitejšími buď prišli osobne, alebo za nimi prišiel vzťahový manažér. 

Dnes už klienti dokážu takmer všetko vybaviť online. Dokážeme im na diaľku poskytnúť úver, podpísať dokumenty. Pri väčších firmách vieme využiť kvalifikovaný elektronický podpis.

Ak má klient komplexnejšiu požiadavku a treba, aby ju riešili naraz odborníci na rôzne oblasti bankovníctva, stále sa môžeme stretnúť a sadnúť si za jeden stôl, no už je pravdepodobnejšie, že sa spojíme cez online hovor.  

Z tohto pohľadu je zmena, ktorá sa udiala a deje v bankovníctve, relatívne významná.

Pred niekoľkými týždňami ste spustili SEPA okamžité platby, ktoré umožňujú posielať peniaze z účtu na účet do desiatich sekúnd. Je to tiež jedna z inovácií, ktoré majú klientom ušetriť čas?

Klienti dnes očakávajú, že stačí kliknúť a je vybavené. Všetko sa výrazne zrýchlilo. SEPA okamžité platby sú súčasťou trendu. Klienti dokážu zaplatiť na účet do banky, ktorá tiež ponúka tento systém, takmer okamžite.

Klasické SEPA platby sa spracúvajú počas dňa v dávkach. Štandardná platba do inej banky len zriedkavo prebehne v ten istý deň. No SEPA okamžité platby sa spracovávajú mimo dávkového systému a všetko prebehne do desiatich sekúnd. 

To umožňuje zrýchliť toky medzi účtami klientov, keď platia za tovary alebo služby. Tak isto sa môžu zrýchliť napríklad výplaty zamestnancom. 

Doteraz podnikateľ musel pri bankových prevodoch do inej banky čakať do ďalšieho dňa alebo na koniec víkendu, kým mu nabehla platba na účet a on mohol expedovať tovar alebo začať pracovať na zákazke. 

Dnes už klient dokáže poslať peniaze počas telefonátu. Prijímateľ si môže takmer okamžite overiť, že mu prišli na účet. Nezáleží pritom na tom, koľko je hodín alebo či je práve sviatok.

Ktoré banky sú zatiaľ zapojené do systému SEPA okamžitých platieb? Budú pribúdať ďalšie?

Na tomto systéme je výnimočné, že nie je uzavretý. Na Slovensku doň vstúpili zatiaľ tri najväčšie banky – Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatrabanka. Ale platby fungujú aj medzinárodne – ak pošlete platbu v eurách do zapojenej zahraničnej banky, tiež prebehne do desiatich sekúnd.

V Európe je do systému zapojených 36 krajín. Z toho v 26 krajinách už SEPA okamžité platby dominujú. V niektorých krajinách fungujú v lokálnych menách – napríklad u našich susedov v Česku či Maďarsku. 

Predpokladá sa, že v priebehu tohto roka do systému vstúpi aj Štátna pokladnica – takže aj platobné povinnosti voči štátu sa budú dať vybaviť takmer okamžite online. 

Máte už informácie o tom, ako malí podnikatelia a malé a stredné firmy využívajú SEPA okamžité platby?

Záleží na preferenciách klientov a na tom, ako robia biznis. Klienti, ktorí potrebujú rýchlosť, sú v zásade tí, ktorí robia viac biznisu. Pre malých podnikateľov ponúkame tri balíčky podnikateľských účtov: VÚB Biznis Štandard, Aktiv a Premium.

Používatelia VÚB Biznis Aktiv a Premium balíčka majú SEPA okamžité platby zadané elektronicky v cene účtu, v prípade balíka je pre Premium výnimočné, že nemajú obmedzený počet. Kedže s nimi nemajú žiadne dodatočné náklady, začínajú na ne plynule prechádzať. Objem SEPA okamžitých platieb z týždňa na týždeň rastie.

V balíku VÚB Biznis Premium navyše klienti realizujú SEPA okamžité platby zadané v pobočke so zľavou 50 % z poplatku a v neobmedzenom počte.

Vymoženosťou je, že väčším klientom vieme SEPA instantné platby spracovať aj hromadne cez firemný internetbanking InBiz. Dokážeme ich sprocesovať z exportu z účtovníctva.

Máte aj informácie o účeloch, na aké podnikatelia tieto platby používajú?

Klienti, ktorí využívajú vyššie balíky, na SEPA okamžité platby začínajú preklápať všetky platby, ktoré spĺňajú kritériá objemu. Cez nonstop banking môžu klienti zadať SEPA okamžitú platbu maximálne do výšky 5 000 eur. 

Je to bezpečnostný limit. Keďže platba prejde na zadaný účet do desiatich sekúnd, nedá sa už odvolať. Je to rozdiel oproti štandardným platbám, ktoré prebiehajú dávkovo, a ak príde k omylu, je tam ešte krátky čas na to, aby sa dal napraviť.

Maximálny limit SEPA okamžitej platby je 100 000 eur – je daný regulátorom. Platby do tohto limitu vieme realizovať, no už nie v online svete, ale v pobočkách. Dôvod je bezpečnostný – aby nedošlo k tomu, že platbu v takej výške niekto zadá omylom. 

Ako je zabezpečené, že systém nemôže byť zneužitý?

Platbu treba autorizovať bez ohľadu na to, o aký typ ide. Autorizačné prvky sú pri všetkých typoch platieb rovnaké. Pri online platbách nastáva riziko jedine vtedy, ak príde k nabúraniu  do účtu z dôvodu podvodu – ale to vzniká pri všetkých druhoch účtov a platieb.

Mechanizmy kontroly účtov sú nastavené plošne. Na kontrolu toho, čo sa deje na účtoch, nemá vplyv, či platba prebehne do 10 sekúnd alebo je na účte v nasledujúci deň. 

Čo nás čaká v platobnom styku do budúcnosti?

Trendy sú nezastaviteľné. Je predpoklad, že do systému sa budú pridávať ďalší hráči. Stane sa úplným štandardom, že sa bežné platby do určitej výšky budú procesovať online a okamžite. 

Čím viac bánk bude do systému zapojených, tým väčší je predpoklad, že klasický klíringový systém, ktorý sme tu mali doteraz, postupne zanikne. 

Prepodkladáme, že časom uvidíme zmeny vo využívaní jednotlivých platobných metód. Ten, kto doteraz zvykol platiť kartou, začne platiť z účtu na účet. Ľudia si budú medzi sebou vedieť jednoducho preukázať, že platba už dorazila.

Ako dnes vyzerá bankovníctvo pre malé a stredné podnikanie?

Od transformácie z centrálne riadenej ekonomiky už prešlo nejaké to obdobie. Spojenie klientov s bankami je logicky čoraz dlhodobejšie. Majú svoju banku, ktorá s nimi žije ich príbeh: sú v kontakte počas toho, ako postupne rastú. Pre nás je dôležité prepájať svety: začať s malým podnikateľom a postarať sa, aby s bankou rástol ďalej. 

Klienti menia banku v čase, keď ich nahnevá. To je hlavný motív, ktorý sa asi nezmení. Z toho pohľadu je veľmi dôležité, aký servis banka podnikateľovi dáva, ako vie pokryť jeho potreby. 

Od určitej úrovne je dôležité biznis podporovať aj úverovaním. Úverovanie vždy bude veľmi dôležitým elementom v raste. Pre malých podnikateľov banka musí priniesť relatívne jednoduché a rýchle riešenia. Klienti nemajú čas na to, aby riešili siahodlhú komunikáciu, kým sa dostanú k peniazom. Dôležitá je rýchlosť, adresnosť.

Ako sa to robí: SEPA okamžité platby

Prečítajte si

Ako klienti rastú, sú ich potreby čoraz zložitejšie. V tomto bode je dôležité, aby mali v banke partnera, ktorý im pomôže vyriešiť komplexnejšie požiadavky: už to nie je len úverovanie, ale aj riešenie komplexnosti platobného styku, kurzových rizík, menových rizík, väčších investičných zámerov.

Prečo banky investujú toľko úsilia do starostlivosti o podnikateľov? Prečo sa snažia neustále im prinášať inovácie?

Som bankár a nepodnikám, no obdivujem každý úspešný príbeh a má môj rešpekt. Je jednoduchšie byť úradníkom, ako vymyslieť produkt a prísť na to, ako na trhu zaujať a predať službu alebo tovar. Podnikatelia idú s kožou na trh, aby si zarobili nielen sami na seba, ale zapájajú aj rodinu a ďalších ľudí. 

Podnikaví ľudia produkujú hodnoty, vytvárajú služby, tovary. Preto je veľmi dôležité dať im priestor. Každý, kto príde s rozumnou myšlienkou, by mal mať vytvorené podmienky na jej uskutočnenie – ideálne tak, aby podnikanie nebolo zložité z pohľadu administrácie a fungovania v podnikateľskom priestore. 

Veľmi dôležitý je aj element bánk. Takmer každý podnikateľ v určitej fáze narazí na limit, keď mu už na ďalší rozvoj nestačia vlastné peniaze. Vtedy je potrebné mať partnera, ktorý ho dokáže podporiť v myšlienkach a v ďalšom raste. 

FB Buttons

Dušan Srnec

Riaditeľ odboru malé a stredné podniky a odboru malí podnikatelia vo VÚB banke